Ympäristö

Evira: Suomessa todettu ensimmäistä kertaa hirvieläinten näivetystautia

Ympäristö 08.03.2018

Elävien hirvieläinten vienti muihin maihin pysäytetään toistaiseksi.


Asko Kettunen
Löydön seurauksena taudin seurantaa tehostetaan Kuhmon ja Kainuun alueella. Metsästäjille annetaan tarvittaessa lisäohjeita ennen seuraavan metsästyskauden alkua.

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu hirvieläinten näivetystautia (chronic wasting disease, CWD). Asiasta kertoo elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Tauti löytyi 15-vuotiaasta, itsestään kuolleesta hirvestä Kuhmossa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehtyjen tutkimusten tulokset on varmistettu EU-vertailulaboratoriossa.

Näivetystautia voi esiintyä hirvieläimissä, ja se johtaa aina eläimen kuolemaan. Taudin ei tiedetä tarttuneen ihmiseen.

Aiemmin hirvieläinten näivetystautia on todettu Euroopassa ainoastaan Norjassa. Vuoden 2018 alusta taudin esiintymistä on seurattu tehostetusti Suomessa ja viiden muun EU-maan alueella.

Löydön seurauksena taudin seurantaa tehostetaan Kuhmon ja Kainuun alueella. Metsästäjille annetaan tarvittaessa lisäohjeita ennen seuraavan metsästyskauden alkua.

Tautilöydöstä huolimatta hirvieläinten lihaa voi syödä turvallisesti, eikä lihan myyntiä tai vientiä rajoiteta. Varotoimenpiteenä elävien hirvieläinten, kuten porojen, vienti muihin maihin pysäytetään toistaiseksi.

CWD on hirvieläinten hitaasti etenevä, aina kuolemaan johtava sairaus. Näivetystauti kuuluu prionitauteihin ja se on sukua naudan BSE-taudille (bovine spongiform encephalopathy) ja muille TSE-taudeille (tarttuva spongiforminen enkefalopatia). Sitä esiintyy yleisesti Pohjois-Amerikassa. Kuhmosta löydetyn hirven tauti ei ole pohjoisamerikkalaista, tarttuvaa näivetystaudin muotoa, vaan Norjassa todetun kaltaista, satunnaisesti yksittäisistä hirvieläimistä löytyvää taudin muotoa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT