Ympäristö

Komissio haastaa Suomen EU-oikeuteen – syynä uroshaahkojen laiton kevätmetsästys

Ympäristö 08.03.2018

Suomessa viranomaiset sallivat edelleen uroshaahkojen kevätmetsästyksen Ahvenanmaalla.


Markku Vuorikari
Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska haahkoja on metsästetty kielloista huolimatta.

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen Ahvenanmaalla harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen vuoksi.

Joulukuussa 2005 tuomioistuin katsoi, että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan uroshaahkojen kevätmetsästyksen vuoksi. Tämä koski myös Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja.

Metsästys päättyi tämän jälkeen mutta aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011.

Tämän vuoksi komissio käynnisti rikkomusmenettelyn, ja kehotti Suomea lopettamaan Ahvenanmaan maakunnan uroshaahkojen metsästyksen välittömästi.

Ahvenanmaan viranomaiset päättivät viime vuoden huhtikuussa kuitenkin jatkaa kevätmetsästystä.

Lintudirektiivissä kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen ja muuttolintujen, kuten haahkojen, metsästys pesimisaikana ja lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa.

Joitakin lajeja, kuten haahkoja voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana tai perusteet poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät.

Unionin tuoreimpien tietojen mukaan populaatio pienenee jatkuvasti sekä koko EU:n tasolla että Suomessa. Lisäksi Suomessa myönnetty metsästyskiintiö ylittää sallitun määrän, joka vastaa prosenttia haahkojen vuosittaisesta kuolleisuudesta Ahvenanmaan maakunnassa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT