Ympäristö

Asiantuntija suomalaisten heikoista kierrätystaidoista: "Yksikin henkilö saattaa aiheuttaa ongelman"

Ympäristö 09.03.2018

Toimitusjohtaja uskoo, että kierrätyksen tulokset ovat sitä parempia, mitä lähempänä kuntalaisia keräyspisteet ovat.


Lari Lievonen
Toimitusjohtaja muistuttaa, että kuntien jätelaitokset neuvovat kuluttajia jatkuvasti kierrätysasioissa. Tällä pyritään siihen, että vaikkapa jätevoimaloissa voitaisiin käsitellä mahdollisimman puhtaita jätevirtoja eli erilaiset jakeet olisi lajiteltu niille kuuluviin paikkoihin.

MT kertoi aiemmin, että suomalaisten kierrätystaidot ovat ruosteessa, sillä jätevoimalaan kulkeutuu niin biojätettä, metallia, lasia kuin paristojakin. Leppäviralla sijaitsevalle Riikinvoiman jätteenpolttolaitokselle saapuvasta jätteestä on sinne kuulumatonta biojätettä.

Kuntien jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä sanoo, että jätevoimaloihin päätyvän tavaran laadun taustalla on se, miten valveutuneita kotitaloudet ovat jätteiden lajittelussa.

"Tässä suhteessa lajittelun ja erilliskeräyksen merkitys korostuu hirveästi", hän sanoo.

Suurin kysymys asiassa on Eksymän mukaan se, että jätevoimaloihin ei saisi päätyä sellaisia asioita, jotka häiritsevät jätteenkäsittelyn prosessia. Toimitusjohtajan mukaan osassa kunnan jätekeskuksia käydään läpi niihin päätyviä jätteitä ennen niiden päätymistä jätevoimaloihin. Näin jonkinlainen kontrolli jätteisiin säilyy.

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, että jätevoimaloiden pitäisi alkaa käsittelemään lähes kaikkia yritysten tuottamia jätteitä. Eksymä ei tätä ajatusta kuitenkaan kannata.

"Se tulisi aiheuttamaan entistä enemmän tällaisia haittoja näissä jätevoimaloissa", hän arvioi.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että kuntien jätelaitokset neuvovat kuluttajia jatkuvasti kierrätysasioissa. Tällä pyritään siihen, että vaikkapa jätevoimaloissa voitaisiin käsitellä mahdollisimman puhtaita jätevirtoja eli erilaiset jakeet olisi lajiteltu niille kuuluviin paikkoihin. Kokonaisuudessa kuitenkin yhdenkin ihmisen teko ratkaisee.

"Jos sinne yksikin ihminen laittaa sen rautaputken sieltä se sitten löytyy. Yksikin henkilö saattaa aiheuttaa sen ongelman", Eksymä muistuttaa.

Eksymä arvioikin, että koskaan tuskin päästään tilanteeseen, jossa jätevirrat olisivat täysin puhtaita.

"Aina löytyy ihmisiä, jotka joko vahingossa laittavat väärään astiaan tai sitten eivät piittaa siitä", toimitusjohtaja sanoo.

Tulevaisuudessa kotitalousjätteitä tullaan toimitusjohtajan mukaan lajittelemaan entistä tarkemmin. Tässä on taustalla se, että jätehuoltoa koskevat säädökset tiukentuvat. Toimitusjohtaja arvioi, että niin sanotut esikättelylaitokset tulevat yleistymään. Tällainen esikäsittelylaitos toimii jo Lahdessa.

Siihen, ovatko ihmiset nykyään aiempaa valveutuneempia jätteiden lajittelun suhteen, Eksymä ei osaa ottaa kantaa. Hän kuitenkin muistuttaa, että yhdyskuntajätteiden kierrätysaste on viime vuosina ollut nousussa.

"Se on varmaan yhteissumma siitä, että kotitaloudet sekä kuntien jätelaitokset lajittelevat jätteet paremmin. Ketjun on toimittava kaikilta osiltaan, jotta saadaan parhaat mahdolliset tulokset."

Jotta jätteet päätyvät jatkossa nykyistä paremmin oikeisiin paikkoihin, Eksymä kehottaa tutustumaan oman kunnan jätelaitoksen jätteenkäsittelyohjeisiin. Jätehuoltomääräykset nimittäin poikkeavat toisistaan hieman eri alueilla.

Eksymä uskoo, että kierrätyksen tulokset ovat sitä parempia, mitä lähempänä kuntalaisia keräyspisteet ovat.

"Hyötyjätteen keräyspiste saattaa olla niin kaukana, että joku saattaa vain dumpata jätteet lähimpään astiaan", hän myöntää.

Lue lisää:

Suomalaisten kierrätystaidot ruosteessa – jätevoimalaan kulkeutuu paljon biojätettä, metallia, lasia ja paristoja

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT