Ympäristö

Metsästäjiltä kaivataan saalistietoa

Ympäristö 11.03.2018

Erityisesti pienriistasaalis kiinnostaa Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.


Markku Vuorikari
Teeri on yksi yleisimmistä pienriistalajeista.

Luonnonvarakeskus tekee parhaillaan metsästystutkimusta. Kyselyssä selvitetään metsästäjien metsästysaktiivisuutta ja riistasaaliin määrää, erityisesti pienriistasaaliin määrää.

Kirjeen on saanut noin 5 400 metsästäjää, joilla oli metsästysoikeus viime vuonna. Riistanhoitomaksun maksaneita oli viime vuonna kaikkiaan noin 300 000. Tähän mennessä kyselyn saaneista on vastannut 45 prosenttia.

Toistaiseksi eniten vastauksia on saatu Keski-Suomesta, jossa runsas puolet kyselyn saaneista on vastannut. Pohjois-Suomesta on saatu vastauksia vähemmän kuin etelämmästä.

Kyselyyn toivotaan edelleen vastauksia aktiivisesti kaikkialta Suomesta. Vastata voi joko Luonnonvarakeskuksen (Luke) verkkopalvelussa tai palauttamalla lomake postitse. Verkossa vastaaminen on vaivattomin tapa.

Riistakantojen hoito edellyttää, että viranomaisilla on riistakantojen seurannan lisäksi riittävät tiedot metsästyksen ja saaliin määristä.

"Saalisarvioiden luotettavuus on täysin riippuvainen vastaajien aktiivisuudesta. Tärkeää on vastata myös silloin, kun metsästys on jäänyt kokonaan väliin tai saalista ei olisikaan tullut. Moni maksaa riistanhoitomaksun, vaikka ei syystä tai toisesta pääsisikään metsästämään", toteaa tutkija Leena Forsman.

Metsästystilasto on tehty vuodesta 1996 lähtien. Pyyntiluvanvaraisten eläinten saalistiedot saadaan metsästystilastoon Suomen Riistakeskuksesta pyyntilupajärjestelmän avulla. Tulokset julkaistaan tilaston valmistuttua heinäkuussa stat.luke.fi-verkkopalvelussa, josta tiedot voi tilata maksutta jo ennakkoon.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT