Ympäristö

Metsästysrikoksia kirjattiin viime vuonna keskimääräistä vähemmän, yhteensä 133 kappaletta

Ympäristö 16.05.2018

Esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 metsästysrikoksia tuli esitutkintaviranomaisen tietoon yli 200 kappaletta.


Lari Lievonen
Metsästysrikoksissa tekovälineet määrätään yleensä menetettäväksi.

Epäiltyjä törkeitä metsästysrikoksia kirjattiin rikosilmoitusjärjestelmään viime vuonna 16 kappaletta ja metsästysrikoksia yhteensä 133 kappaletta, kerrotaan toukokuussa julkaistussa Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän raportissa.

Metsästysrikosten määrä on vuosi vuodelta vähentynyt. Vuonna 2013 niitä kirjattiin 215 ja vuonna 2014 yhteensä 217. Vuonna 2015 luku oli 191 ja viime vuonna 131.

Törkeiden metsästysrikosten osalta vain viidessä tapauksessa kirjatuista rikosilmoituksista tekijä ei ole tullut poliisin tai Rajavartiolaitoksen tietoon.

Toisaalta raportissa todetaan, että metsästysrikollisuuden osalta on syytä olettaa, että piilorikollisuuden määrä on erityisen suuri.

Metsästysrikosten ilmituloa ja esitutkintaa vaikeuttaa alueen paikallisten asukkaiden ja metsästäjien parissa mahdollisesti esiintyvä niin sanottu vaikenemisen laki, kerrotaan raportissa.

Uutena ilmiönä rikosilmoitusten joukossa on ollut sekä susien että ilvesten osalta tilanteita, joissa koiranomistaja on ilmoittanut suojelleensa koiraansa, kun hän on kaatanut suden tai ilveksen.

Näitä pakkotilaoikeutusväitteitä ei ole seurantaryhmän mukaan aiemmin tullut esiin. Raportissa ei ole tarkoitus ottaa mitenkään kantaa siihen, mikä kaatotilanteen todellinen luonne on ollut.

Tekopaikkojen osalta vuonna 2017 kirjatut törkeät metsästysrikokset keskittyivät lähes kokonaan Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Pohjois-Suomessa kirjattiin 7 rikosilmoitusta törkeästä metsästysrikoksesta ja Itä-Suomessa 6 rikosilmoitusta.

Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla on ollut tutkinnassa kummassakin yksi törkeä metsästysrikos.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT