Ympäristö

Luke: Susikanta pienentyi neljänneksellä – laumoja nyt 14

Ympäristö 07.06.2017

Kanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.


Markku Vuorikari
Susilaumoista kuoli runsaasti aikuisia talvella 2015-2016.

Luonnonvarakeskus Luken uusimman susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Susikanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Kokonaan tai pääasiallisesti Suomen puolella liikkuvia susilaumoja oli yhteensä 14. Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvia laumoja oli puolestaan seitsemän. Lisäksi susiparien asuttamia reviirejä arvioitiin olevan yhteensä 18, joista kolme sijoittuu itärajan molemmille puolille.

Ensimmäistä kertaa kanta-arvion yhteydessä julkaistaan myös arvion pohjana olevat reviirikohtaiset tiedot laumoista ja susipareista.

Maaliskuun 2017 tilanteen mukaan Suomen susikanta on noin 25 prosenttia pienempi kuin se oli maaliskuussa 2016. Silloin susia arvioitiin olevan 200–235 yksilöä, Luke tiedottaa.

Muutoksen taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä. Yksi muutosta selittävä syy lienee 2015-2016 talven korkea aikuiskuolleisuus, mikä on omiaan alentamaan kannan pentutuottoa.

Osan vuosien välisestä erosta näytti selittävän myös se, että aiemmassa kanta-arvioissa omiksi rajalaumoiksi tulkittuja laumoja voitiin yhdistää geneettisen yksilöinnin perusteella. Luonnonvarakeskus selvittää tutkimushankkeena tarkemmin susikannan koon muutoksen taustalla olevia tekijöitä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT