Ympäristö

Luke: vedenomistajien mielipide painaa norppien suojelussa

Ympäristö 02.05.2017

Kyselyn tarkoitus on sovittaa yhteen kalastajien ja norppien edut


Jouko Kuosmanen
Norppien suojelu edellyttää kompromisseja.

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää kyselyn avulla Saimaan osakaskuntien vedenomistajien näkökantoja norppien suojelun vaikutuksista kalastukseen. Tuloksia käytetään norpansuojelun ja kalastuksen yhteensovittamisessa.

Kysely on osa EU-rahoitteista, Metsähallituksen koordinoimaa Saimaannorppa-LIFE-hanketta. Se alkoi vuonna 2013 ja päättyy 2018.

Kyselylomakkeen Luke lähettää noin 1 800 asuntokunnalle. Siihen voi vastata postitse tai sähköisesti lomakkeen ohjeiden mukaisesti. Luke pitää tärkeänä, että kyselyyn vastaavat myös ne vedenomistajat, joiden taloudessa harrastetaan vain vähän tai ei lainkaan kalastusta. Näin saadaan kattava kuva vedenomistajien näkemyksistä.

Edellisen kyselyn Luke teettLuke teetti vuonna 2011. Luken tutkijan Irma Kolarin mukaan tuolloin vastanneet jakautuivat kolmeen pääryhmään. Kolmannes oli tyytyväisiä norpansuojelun takia tehtyihin kalastusrajoituksiin. Toinen kolmannes kaipasi niihin muutoksia, viimeisellä kolmanneksella ei ollut asiasta mielipidettä.

"Muutoksia kaipaavista puolet halusi tiukentaa ja puolet taas lieventää rajoituksia", kertoo Kolari.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä käytti tuloksia taustatietoina arvioidessaan norpansuojeluun liittyviä kalastusrajoitusten vaikutuksia. Rajoituksia jatkettiin 15.4.2016 voimaan tulleella valtionneuvoston asetuksella, joka on voimassa 14.4.2021 saakka.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT