Ympäristö

Luonto-Liitto ajaa sudelle kahden vuoden rauhoitusta

Ympäristö 07.12.2016

WWF:n mukaan poikkeuslupia suden pyyntiin tulisi myöntää korkeintaan noin 25 sudelle.


Markku Vuorikari

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetusluonnos suden metsästyksestä on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Luonto-Liitto ajaa suden rauhoittamista kokonaan seuraavien kahden vuoden ajaksi.

"Suomi ei noudata Euroopan unionin luontodirektiiviä riittävällä vakavuudella. Susien tappamisen sijaan on tarpeen keskittyä petovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja käyttää susien kohdalla muita keinoja, kuten valo- ja äänikarkotteita", sanoo Francisco Sánchez Molina Luonto-Liitosta.

Suomen WWF moittii kannanotossaan maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ehdottamaa 40 suden metsästyskiintiötä poronhoitoalueen eteläpuolisessa Suomessa liian korkeana.

Lupia tulisi myöntää korkeintaan yksi laumaa kohden, eli korkeintaan noin 25 sudelle. Pyyntilupien ehtoihin tulee sisällyttää, että ne kohdistetaan nuoriin, laumoista erillään oleviin yksilöihin. Lisäksi poronhoitoalueelle on asettava oma kiintiönsä, joka on suhteessa alueen susikannan kokoon, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen.

MMM:n esittämä kiintiö olisi voimassa seuraavat kaksi metsästysvuotta ja olisi molempina vuosina sama. Poronhoitoalueella ei asetettaisi myönnettävien poikkeuslupien määrälle lainkaan ylärajaa.

Muuten susipolitiikassa ollaan WWF:n mukaan ottamassa askel oikeaan suuntaan, kun edellisvuosista poiketen kiintiössä otettaisiin huomioon kaikki kuolleisuus, esimerkiksi salametsästys ja poliisin määräyksestä tapetut sudet.

"Viime talvena kannanhoidollinen metsästys epäonnistui rumasti", toteaa Tolvanen ja moittii alfayksilöiden tappamista kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä.

WWF:n mukaan salametsästys on edelleen suuri uhka sudelle ja se pitäisi huomioida kiintiöpäätöksissä.

Jos jollakin alueella todetaan laitonta sudenpyyntiä, alueelle ei mielestämme tule myöntää poikkeuslupia myöskään seuraavana vuonna, Tolvanen linjaa.

Tuoreimman arvion mukaan Suomessa on 23–28 susilaumaa, joista yhdeksän on Venäjän kanssa yhteisiä rajalaumoja.