Ympäristö

Luvat ahman pyyntiin myönnetty – 35 vuoden metsästyskielto päättyy

Ympäristö 16.02.2017

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat neljän erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi.


Markku Vuorikari
Ahma on ollut rauhoitettu vuodesta 1982.

Poikkeusluvat ahman pyyntiin on myönnetty Pohjois-Sallan, Kemin-Sompion, Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntiin, riistakeskus tiedottaa.

Alueilta on löytynyt ja ilmoitettu kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille kymmeniä ahman tappamia poroja kutakin aluetta kohden. Merkittävä osa todetuista vahingoista on tapahtunut helmikuun aikana.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2016–2017 asetettu kahdeksan ahmaa.

Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.

Lue myös: Ministeriö sallii kahdeksan ahman metsästyksen poronhoitoalueella

Aiheeseen liittyvät artikkelit