Ympäristö

Metsähanhen metsästys halutaan sallia rajatulla alueella loka-marraskuussa

Ympäristö 22.06.2017

Metsästys olisi sallittua Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudellamaalla. Metsästäjille on tulossa velvollisuus ilmoittaa saalishanhesta riistakeskukseen.


Kari Lindholm
Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä Suomessa vuodesta 2014 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että metsähanhen metsästys sallittaisiin loka-marraskuussa rajoitetulla alueella Kaakkois-Suomessa sekä itäisellä Uudellamaalla.

Syksyllä Suomessa liikkuu kahta eri metsähanhen alalajia. Suomen pesimäkanta kuuluu taigametsähanhen alalajiin, joka on taantunut merkittävästi viime vuosikymmenien aikana.

Metsähanhen metsästys on ollut kiellettyä Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Suomen metsästysrauhoituksella on osoitettu olevan ratkaisevan suuri merkitys, sillä taigametsähanhen kannan väheneminen näyttää nyt pysähtyneen.

Metsästyskiellon jatkaminen edelleen pääosassa maata on nopein keino elvyttää taantunutta taigametsähanhikantaa. 

Venäjällä pesivä, noin kymmenen kertaa runsaampi tundrametsähanhikanta taas kulkee muuttomatkalla pääasiassa Kaakkois-Suomen yli talvehtimisalueilleen Keski-Eurooppaan.

Esitetyllä alueellisella ja ajallisella rajoituksella metsästys pyritään kohdistamaan juuri runsaana esiintyviin tundrametsähanhiin. 

Maa- ja metsätalousministeriö on toteuttamassa tulevalle metsästyskaudelle useita kiireellisiä metsästyksen kestävyyden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Esimerkiksi metsästysasetusta esitetään muutettavaksi siten, että metsästäjällä olisi velvollisuus ilmoittaa saaliiksi saadusta metsähanhesta Suomen riistakeskukselle.

Saalisilmoituksen voi tehdä sähköisen omariista-verkkopalvelun kautta. Metsästyssaaliista on selvitettävä myös taiga- ja tundrametsähanhien alalajien osuudet. Siksi metsästäjiä pyydetään lähettämään vapaaehtoisesti valokuva saaliiksi saadun metsähanhen päästä Luonnonvarakeskukselle alalajin määritystä varten. Tietoja tarvitaan vuosittain kansainvälisessä metsästysverotuksesta sopimisessa.

Ministeriö on myös asettanut metsähanhien pesimäalueiden ja pesimäkannan koon kartoituksen tästä vuodesta alkaen Luonnonvarakeskuksen tulostavoitteelliseksi tehtäväksi. Ensimmäinen arvio pesivästä kannasta julkaistaan aikaisintaan vuonna 2019. Ennen sitä metsästyksen kestävyyttä ei voida varmistaa pesimäalueilla, joten metsästyskieltoa jatketaan siihen saakka.

Suomen pesimäkannasta ei ole tällä hetkellä tarkkaa arviota, koska metsähanhen pesimäkanta ei ole ollut minkään laskennan piirissä. Pesimäkannan on arveltu olevan noin 1 000-2 500 paria.

Aiheeseen liittyvät artikkelit