Ympäristö

Metsästäjät vaativat kaatolupaa 70–80 sudelle

Ympäristö 04.11.2015

Metsästäjäliiton hallitus esittää kaatolupaa 70–80 sudelle. Vaatimusta perustellaan kasvaneella kannalla ja lisääntyneillä vahingoilla.


Metsästäjäliitto esitti jo syyskuussa maa- ja metsätalousministeriölle, että kuluvan metsästysvuoden kannanhoidollisessa metsästyksessä tulisi myöntää vähintään kaksi kaatolupaa laumaa kohden.

Tämä merkitsee liiton arvion mukaan sitä, että susilupia tulisi myöntää noin 70–80 kappaletta. Lisäksi tulisi olla mahdollista poistaa koko susilauma alueelta, jossa sudet ovat aiheuttaneet erityisen paljon vahinkoa tai jossa susireviirien rajat menevät päällekkäin.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on 22–43 susilaumaa. Arvio tarkentuu vielä vuoden aikana.

"Todennäköisesti Suomessa ei viimeisen sadan vuoden aikana ole koskaan ollut niin paljon susia kuin nyt. Susien tekemät vahingot ovat lisääntyneet vuoden aikana voimakkaasti eri puolilla Suomea", metsästäjät toteavat tiedotteessaan.

Metsästäjäliitto korostaa, että susi ei ole uhanalainen laji vaan kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN määrittelee lajin elinvoimaiseksi.

"Suomen susikanta on hyvin elinvoimainen ja saa täydennystä Venäjän erittäin runsaasta susikannasta. Riittävällä metsästyksellä taataan susien ihmisarkuuden lisääntyminen."

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT