Ympäristö

Metsästyslain mietintö valmistui – Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää naakasta metsästettävää lajia

Ympäristö 08.06.2017

"Naakka pitäisi siirtää kokonaan rauhoitettujen lajien joukosta muiden varislintujen joukkoon."


Markku Vuorikari
Jos naakasta säädetään metsästettävä laji, täyttyisivät metsästyslain mukaiset edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle.

Maa- ja metsätalousvaliokunta esittää mietinnössään, että naakka siirrettäisiin kokonaan rauhoitettujen lintujen joukosta muiden varislintujen joukkoon.

Naakat ovat puhuttaneet vuosikausia eduskunnassa. Nyt valiokunta haluaa nostaa lajin erityistarkasteluun.

"Naakka on mainittu lintudirektiivin yhdessä liitteessä. Lintudirektiivi mahdollistaa siis lajin metsästyksen, mutta jos lajia saa metsästää, sen aiheuttamia vahinkoja ei voida korvata", todetaan valiokunnan mietinnössä.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että naakka säädetään metsästettäväksi lajiksi. Tällöin täyttyisivät metsästyslain mukaiset edellytykset poikkeusluvan myöntämiselle.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Reijo Hongisto (ps) on tyytyväinen metsästyslain muutoksia koskevaan mietintöön. "Esitetyt uudistukset sujuvoittavat metsästyskäytäntöjä", toteaa Hongisto, joka on myös eduskunnan eräkerhon puheenjohtaja.

Jatkossa esimerkiksi metsästäjä saa kuljettaa asetta mönkijässä tai traktorissa silloin, kun noudetaan kaadettua hirveä tiealueen ulkopuolelta.

Jousimetsästys aiotaan sallia nykyistä useamman lajin metsästyksessä. Metsästysjousella metsästävältä aiotaan edellyttää ampumakokeen suorittamista.

Metsästyslaissa ollaan uudistamassa ravintohoukuttimien käyttöä koskevaa sääntelyä.

Samanaikaisesti on valmistelussa uuden karhukannan hoitosuunnitelman hyväksyminen. Valiokunnan mielestä on välttämätöntä, että ravintohoukuttimien käyttöön liittyvän lainsäädännön muutostarpeet selvitetään nyt kokonaisvaltaisesti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit