Ympäristö

Metsästysrikoksen kohteena on useimmiten hirvi, tapauksia viime vuonna aiempia vuosia selvästi vähemmän

Ympäristö 30.12.2016

Rikoksia kirjattiin viime vuonna yhteensä 191 ja törkeitä tapauksia yhdeksän.


Ympäristörikoskatsauksen kokoaa Ympäristörikosten yhteistyöryhmä. Siihen kuuluu edustajia muun muassa poliisista, oikeusministeriöstä, tullista, rajavartiolaitoksesta, elykeskuksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Metsästysrikoksia tuli esitutkintaviranomaisten tietoon vuonna 2015 selvästi aiempia vuosia vähemmän, osoittaa marraskuun lopussa julkaistu vuoden 2015 ympäristörikoskatsaus.

Rikostapauksia oli 191. Yleisimmin metsästysrikoksen kohteena oli hirvi, mutta myös karhuihin, näätiin sekä riistalinnuista metsoihin, alleihin ja teeriin liittyviä tutkintoja tehtiin.

Metsästysrikoksissa käytetään usein autoa. Riistaeläimiä ammutaan suoraan ajoneuvosta, sen suojasta tai tieltä, auton läheltä.

Törkeä metsästysrikos lisättiin rikoslakiin vuonna 2011. Sen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä niitä on kirjattu yhteensä 55.

Vuonna 2015 törkeitä metsästysrikoksia kirjattiin rikos­ilmoitusjärjestelmään yhdeksän, todetaan vuoden ympäristö­rikoskatsauksessa.

Törkeissä tapauksissa laittoman metsästyksen kohteena oli vuonna 2015 kolmessa tapauksessa susi, kolmessa ilves ja kerran karhu.

Kaikki susiin liittyvät rikokset tapahtuivat Itä-Suomessa. Ympäristörikoskatsauksessa arvioidaan, että metsästyksessä piilorikollisuuden määrä on erityisen suurta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT