Ympäristö

MMM antaisi luvan kaataa 39 sutta vakiintuneista laumoista

Ympäristö 12.11.2015

MMM muistuttaa, että susien metsästyskiintiö ei ole määrä, joka pitäisi saavuttaa. Asetusluonnos lähtee tänään laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen päätetään lopullinen kiintiö.


Markku Vuorikari
Ruotsalaiset tuottajat haluaisivat susien lopetusluville nopeamman käsittelyn.

Vakiintuneista susilaumoista saisi 15.1.–15.2.2016 metsästää enintään 39 sutta, maa- ja metsätalousministeriö esittää.

Esitys lähtee tänään lausuntokierrokselle, joka päättyy 4.12.

Kannanhoidolliset poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus.

Poikkeuslupapäätöksiin liittyvän valitusajan johdosta ministeriö suosittelee jättämään lupahakemukset osoitteessa luvat.riista.fi viimeistään 30.11.2015.

Kannanhoidollinen kiintiö ei koske vahinkoperusteisia lupia eikä sudenmetsästystä poronhoitoalueella.

Susikannan hoitosuunnitelman mukaisen kannanhoidollisen metsästyksen toinen kokeiluvuosi käynnistyy tammikuun puolivälissä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen väliarvion mukaan Suomessa on noin 22–43 laumaa eli susilaumojen määrä on pysynyt ennallaan.

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Juttua on korjattu 17.57. Lausuntokierros päättyy 4.12, ei 14.12. kuten ministeriö alunperin tiedotti.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT