Ympäristö

Myös maaseutunuoret vaativat tukea maatiloille

Ympäristö 20.08.2015

Pohjois-Karjalan maaseutunuoret toivovat erityistoimia maatilojen pelastamiseksi. Heidän mukaansa poliittisten päättäjien olisi nyt aika kantaa vastuunsa.


Pohjois-Karjalan maaseutunuoret ovat huolissaan maatalouden kehityksestä, joka heidän mukaansa näyttää Pohjois-Karjalassa kulkevat kohti talouskriisiä.

Ongelmat koskevat kaikkia taloussuuntia, mutta erityisesti kotieläintilojen taloudellinen ahdinko huolettaa paikallisia maaseutunuoria.

Heidän mukaansa esimerkiksi Venäjän tuontikielto ja kesän huono sää näkyvät vahvasti myös Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan maaseutunuorten arviolta maaseudun tuotot vähenevät tänä vuonna yhteensä yli 400 miljoonalla eurolla. Summasta noin 20–25 miljoonaa kohdistuu Pohjois-Karjalaan.

"Oman maa etu ensisijalle"

Pohjois-Karjalan maaseutunuoret luovuttivatkin tänään kansanedustajille kirjelmän, jossa he tuovat esiin huoliansa ja mahdollisia ratkaisuja niihin.

Kirjelmässään he painottavat, että nyt talousvaikeuksien kasautuessa viljelijäperheille, olisi kohtuullista, että poliittiset päättäjät kantaisivat vastuunsa.

"Oman maan etu tulee asettaa etusijalle. Näin tekevät muutkin", kirjelmässä painotetaan.

Maaseutunuoret toivovat esimerkiksi, että EU:n hyväksymän maidon kriisituen periaatetta jatkettaisiin ja laajennettaisiin koskemaan muitakin vientikiellosta kärsiviä tuotantosuuntia. He tuovat myös esiin, että pohjoiskarjalaisten maatilojen talousahdinkoa voitaisiin helpottaa hyödyntämällä pohjoista tukea.

Kirjelmässä Pohjois-Karjalan maaseutunuoret kertovat myös kannattavansa MTK:n esittämää kriisitukea.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT