Ympäristö

Oikeuskanslerille tutkintapyyntö suunnitelmasta maksaa tapporaha venäläisten ampumista susista

Ympäristö 14.12.2016

"Pohjoiskarjalaisen metsästäjäryhmän aikomus susien tappamiseksi voidaan hyvinkin rinnastaa ulkomailta tilattavaan palkkamurhaan."


Markku Vuorikari
Esko Joutsamon ja Osmo Kivivuoren mukaan Suomen susikannan elpymistä on yritetty estää salametsästyksellä. He väittävät myös, että Metsästäjäliitto piilottelee ja ymmärtää salametsästystä.

Suomen Luonnonsuojelun Säätiön hallituksen jäsen Esko Joutsamo ja luonnonsuojelu- ja luonnonharrastusyhdistysten aktiivi Osmo Kivivuori ovat jättäneet oikeuskanslerille tutkintapyynnön.

Tutkinnan kohteena on Joensuun Tuupovaarasta Sulo Suhoselta lähtöisin oleva esitys yhteistyön tekemisestä venäläisten kanssa susien metsästyksessä.

Kun Suomessa on laillinen suden metsästyksen aika, tarkoituksena on välittää venäläisille yhteistyökumppaneille tietoa rajalaumojen liikkeistä. Venäjällä suden ampumisesta maksetaan tapporaha, tämän rahan lisäksi Suomesta on luvattu maksaa 50 euroa häntärahaa susista, jotka ovat tulleet Suomesta ja ammuttu Venäjällä.

Joutsamo ja Kivivuori vaativat, että oikeuskansleri tutkii, onko edellä selostettu metsästäjäryhmän menettelytapa ja keinovalikoima susien tappamiseksi ristiriidassa Suomen ja EU:n lainsäädännön kanssa.

"Entä ovatko tapettujen susien häntien tuominen Suomeen ja niistä maksettavat palkkiot ristiriidassa EU:n neuvoston asetuksen ja Suomen lakien kanssa."

Jos ristiriita löytyy, he haluavat tietää, mihin toimenpiteisiin valtion eri viranomaisten olisi suunnitellun toiminnan estämiseksi ryhdyttävä.

"Katsomme, että valtion viranomaisten pitää ennalta ehkäistä suunnitellun susien tappamisen toteutuminen, tarvittaessa yhteistoiminnassa Venäjän viranomaisten kanssa."

Tutkintapyyntöön on lisätty myös vaade selvittää täyttääkö Suomen viranomaisten sallima kannanhoidollinen metsästys EU:n ja Suomen säädösten määräämän vaatimuksen suden suotuisaan suojelutasoon pääsemiseksi.

"Pohjoiskarjalaisen metsästäjäryhmän aikomus susien tappamiseksi voidaan hyvinkin rinnastaa ulkomailta tilattavaan palkkamurhaan, missä murhan tilaaja pyrkii välttymään kaikilta seuraamuksilta. On myös kysyttävä täyttyvätkö itsenäisen Suomen valtion vastaisen toiminnan tunnusmerkit silloin kun vieraan valtion edustajaa käytetään palkkiota vastaan kiertämään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä?"

Joutsamo ja Kivivuori moittivat tutkintapyynnössä, että Suomen susikannan elpymistä on yritetty estää myös salametsästyksellä. "Muodollisesti ja julkisuudessa Metsästäjäliitto on sanoutunut irti salametsästyksestä mutta käytännössä sitä on piiloteltu ja ymmärretty."

Joutsamo ja Kivivuori arvostelevat tutkintapyynnön perusteluissa myös Maaseudun Tulevaisuuden linjaa susiasiassa.

"Maaseutuväestöä on provosoitu pohjattomaan susivihaan ja -pelkoon etenkin Maaseudun Tulevaisuuden palstoilla, jonka päätoimittajana Lauri Kontro toimi samanaikaisesti Metsästäjäliiton puheenjohtajuuden kanssa", he kirjoittavat.

Lue lisää:

Tuupovaarassa otetaan järeät aseet käyttöön susiongelman ratkaisemiseksi: susia yritetään tappaa venäläisten avulla

"Hieno homma, kolehti kerätään" - "Voi tätä susivihan määrää ja ihmisten typeryyttä"