Ympäristö

Riistakeskuksen päällikkö kertoo: Näillä perusteilla häirikköpetojen tappotuomiot jaetaan

Ympäristö 26.08.2017

Rauhoitusperiaatteesta voidaan poiketa joko yleisen turvallisuuden tai erityisen merkittävien vahinkojen estämisen nojalla.


Markku Vuorikari
Sulan maan aikana käytännössä ainoa vaihtoehto eläimen yksilöintiin on vahtia aluetta pedon varalta.

Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen muistuttaa, että suurpetojen poikkeuslupien lähtökohtana on se, että maamme suurpedot ovat täysin rauhoitettuja. Rauhoitusperiaatteista voidaan kuitenkin poiketa lainsäädännössä asetetuilla kriteereillä.

Rauhoitusperiaatteesta voidaan Härkösen mukaan poiketa joko yleisen turvallisuuden tai erityisen merkittävien vahinkojen estämisen nojalla.

Poikkeusluvat suurpedoille harkitaan Härkösen mukaan aina tapauskohtaisesti. Harkinnassa pohditaan sitä, onko pedon aiheuttamien vahinkojen estämiseksi tai yleisen turvallisuuden takaamiseksi jotain muuta tyydyttävää ratkaisua.

Ennen poikkeusluvan myöntämistä selvitetään Härkösen mukaan esimerkiksi, onko vahinkopaikalla ollut käytössä sähköaidat. Jos sähköaita on ollut käytössä, tarkastellaan myös sitä, miksi se ei ole estänyt vahinkoa.

"Ei ole mikään automaatio, että vahingon jälkeen saa poikkeusluvan. Ensin selvitetään, ovatko kaikki tyydyttävät ratkaisut olleet käytössä, ja pystytäänkö niillä estämään jatkovahinkoja", Härkönen kertoo.

Jos peto on käynyt samassa paikassa toistuvasti, mietitään Härkösen mukaan myös sitä, olisiko eläimen karkottaminen ratkaisu. Petoja voidaan yrittää karkottaa esimerkiksi koiran avulla tai ampumalla varoituslaukauksia.

"On ymmärrettävää, että vaikka lammaskasvattaja miettii ensin helpointa keinoa eli eläimen ampumista, mutta se ei monessakaan tapauksessa ole se ensimmäinen vaihtoehto", Härkönen sanoo.

Sulan maan aikana joudutaan Suomen riistakeskuksen edustajan mukaan miettimään myös sitä, voidaanko vahinkoa aiheuttanut peto yksilöidä.

"Sulan maan aikana tämä yksilöinti on hyvin vaikeaa", hän muistuttaa.

Sulan maan aikana käytännössä ainoa vaihtoehto eläimen yksilöintiin on vahtia aluetta pedon varalta. Talvella sen sijaan petoja voidaan yksilöidä lumessa olevien jälkien perusteella.

Aiheeseen liittyvät artikkelit