Ympäristö

Saimaalta löytyi 79 kuuttia, mikä on ennätysmäärä

Ympäristö 15.04.2016

Tänään perjantaina astuivat Saimaalla voimaan uudet kalastusrajoitukset.


Jaana Kankaanpää
Saimaalla on alkanut verkkokalastuskielto. Myös löysä- ja leveänieluiset katiskat on kielletty ja nielurajoittimen käyttöä suositellaan.

Saimaannorpan pesälaskennoissa havaittiin 79 kuuttia, joista kuolleita oli neljä. Pesälaskentojen tulos oli positiivinen yllätys.

Tänä keväänä laskentaolosuhteet olivat hyvät ja saimaannorpan elinalueet pystyttiin tutkimaan kattavasti, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela.

Viimeksi näin hyville kevätjäille päästiin laskemaan vuonna 2012. Tämän vuoden laskentoihin osallistui noin sata henkilöä, joista suurin osa oli paikallisia vapaaehtoisia.

Koskelan mukaan erityisen ilahduttavaa ovat pohjoiselta Saimaalta, Orivedeltä ja Jänisselältä löydetyt viisi kuuttia sekä Luonterin kaksi ja Kyläniemen eteläpuolen kaksi kuuttia.

"Ne osoittavat, että suojelu tuottaa tulosta ja saimaannorppa palaa entisille elinalueilleen. Samoin verkkokalastuksen kevätrajoitusalue toimii."

Vuosikymmenen alkupuolella syntyneitä kuutteja on säilynyt aiempaa enemmän hengissä ja nyt ne ovat tulleet sukukypsiksi lisäten kannan syntyvyyttä.

Viime vuonna arvioitiin syntyneen 71 kuuttia ja myös kahtena edellisenä vuonna päästiin yli 60 kuuttiin.

Paras tapa elvyttää erittäin uhanalaisen lajin kantaa on estää saimaannorppien kuolemat kalaverkkoihin, toteaa Koskela.

Uudet kalastusrajoitukset voimaan

Perjantaina 15.4. astui voimaan uusi asetus Saimaan kalastusrajoituksista ja alueista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimmat pyydykset.

Kalastusrajoituksista säädetään nyt sopimuksilla ja yhdellä asetuksella aiemman kahden asetuksen sijaan, jotta sääntely olisi selkeämpää ja valvonta sekä tiedottaminen helpompaa.

Asetuksella täydennetään elykeskuksen ja vesialueiden omistajien välisten sopimusten nojalla syntynyttä kalastusrajoitusaluetta.

Kalastusrajoituksilla kielletään kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käyttö, säädetään katiskan nielun koosta ja rysän rakenteesta sekä kielletään verkkokalastus kokonaan ajanjaksolla 15.4.–30.6. Kielto ei kuitenkaan koske muikkuverkkoja, sillä pyydyskuolleisuus niissä on ollut erittäin vähäistä.

Rajoitusalue on kokonaisuudessaan 2 560 neliökilometrin suuruinen. Kalavesien omistajat saavat 1,7 euron korvauksen per hehtaari rajoitusalueella.

Kokoomus vaati hallituksen päätökseen erillisen lausuman saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi.

Verkkorajoitus pitäisi ulottaa heinäkuulle

Verkkokalastuskiellon ajallinen kesto säilyi ennallaan, vaikka kuuttikuolemien on todettu siirtyneen heinäkuulle, moittii Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

"Nyt jo on tullut havaintoja asetusalueiden reunamille syntyneistä kuuteista. Ne todennäköisesti uivat jossain vaiheessa pois rajoitusalueelta."

Kalaverkkojen vaara korostuu erityisesti rajoitusajan loputtua 30.6. Heinäkuusta onkin tullut saimaannorpan kuuteille vaarallisin kuukausi.

Suomen luonnonsuojeluliitto jakaa 23.4. norppaturvallisia katiskoita Pohjois-Karjalassa Liperissä. Myös nielurajoittimien jako on käynnistynyt kaikissa Saimaan alueen maakunnissa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT