Ympäristö

Sekajätteen seassa jopa puolet biojätettä

Ympäristö 06.12.2012

Kaatopaikoille kulkeutuu vuosittain puoli miljoonaa tonnia biojätettä kotitalouksien sekajätteen seassa. Biojätteen keräystä ja lajittelua täytyy tehostaa vuoteen 2016 mennessä, jotta Suomi täyttää EU:n kaatopaikkadirektiivin ja kansallisen jätestrategian vaatimukset.


Kimmo Haimi

Kotitalouksien biojätettä kulkeutuu runsaasti kaatopaikoille sekajätteen seassa. Kierrätystä on tehostettava, sillä vuonna 2016 kaatopaikalle vietävä sekajäte saa sisältää korkeintaan kymmeneksen biohajoavaa jätettä, kun nyt sen osuus on puolet.

Vaatimus nostaa jätehuollon kustannuksia, koska yhdyskuntajätteelle joudutaan perustamaan välikäsittelylaitoksia. Niistä kaatopaikoille viedään vain jätteet, joita ei voi kierrättää eikä polttaa.

Kotitalouksista ja palvelualoilta erilliskerätään vuosittain noin 0,3 miljoonaa tonnia biojätettä. Siitä saadaan energiaa ja maanparannusainetta.

Kierrätystä voitaisiin tehostaa maalla

Biolaitosyhdistyksen puheenjohtajan Christoph Gareisin mielestä Suomessa haaskataan arvokasta biojätettä. Keräystä kannattaisi tehostaa ja ottaa raaka-aineesta kaikki hyöty irti.

”Kotitalouksien biojätettä voitaisiin kerätä haja-asutusalueellakin, jos käyttöön otettaisiin useita jätelajeja keräävät monikammioautot.”

Gareisin mukaan kotitalouksien biojätteen keräys ei ole erityisesti tehostunut Suomessa viime vuosina. Sen sijaan elintarviketeollisuuden ja kaupan biojäte päätyy enenevissä määrin hyötykäyttöön.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT