Ympäristö

Soita toivotaan suojeluun erityisesti Etelä-Suomesta

Ympäristö 25.10.2014

Valtaosa suojelluista soista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa maankäyttöön kohdistuu pohjoista suurempia paineita. Suojeluväki toivoo uusia soidensuojelualueita erityisesti etelään.


Kari Salonen
Soidensuojelun täydennysohjelma on kartoittanut soita kaksi viime kesää. Suojeluun toivotaan esimerkiksi keidassoita.

Soita on vajaa kolmannes Suomen maapinta-alasta. Metsätalouskäyttöön soista on ojitettu yli puolet.

Nyt noin kahdeksasosa Suomen suoalasta on suojeltu. Suojelluista soista valtaosa, 83 prosenttia, on Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella.

Ympäristöministeriön (YM) asettama työryhmä on valmistellut täydennysohjelmaa, jonka tavoite on suojella vielä noin 100 000 hehtaaria luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä soita.

Työtä valmistellut YM:n ympäristöneuvos Aulikki Alanen kertoo, että elykeskukset ja maakuntaliitot ovat kartoittaneet yhteensä noin 310 000 hehtaaria soita viimeisen kahden kesän aikana.

”1 600 suoaluetta on kartoitettu. Niistä 400 on Pohjois-Suomessa. Suojeluun esitettävien soiden painopiste on etelässä”, Alanen kertoo.

Asia koskee tuhansia maanomistajia.

Ympäristöministeriö ei vielä kerro, mille alueille suojelua esitetään. Työ jäi kesken, kun tuore ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) halusi selvityttää, onko soidensuojelussa mahdollisuus edetä vapaaehtoisuuden pohjalta.

”Nyt pohditaan vaihtoehtoja, miten ohjelma voitaisiin toteuttaa”, Alanen kertoo. Ministeri kertoo päätöksensä ohjelman toteutuksesta marraskuun lopussa.

Alasen mukaan maanomistajien kuuleminen oli juuri alkamassa. Myös kesällä kerätyn palautteen analysointi jäi kesken.

”Jo ennen maastokartoitusten alkamista maanomistajille kerrottiin täydennysohjelmasta kirjeitse. Niistä saatiin palautetta 170 maanomistajalta. Suurin osa suhtautui myönteisesti, osa kysyi lisätietoja ja pieni osa suhtautui kielteisesti.”

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT