Ympäristö

Suojele pyöriäistä ilmoittamalla havaintosi

Ympäristö 13.07.2012

Ympäristöministeriö toivoo, että merillä liikkujat ilmoittaisivat pyöriäishavainnoistaan. Erityisesti kaivataan mahdollisia kuvia havaituista pyöriäisistä.


Kai Mattsson

Itämeren pyöriäinen on kansainvälisen luonnonsuojeluliiton uhanalaisuusarviointien mukaan äärimmäisen uhanalainen. Pyöriäinen on Itämeren alueen ainut valaslaji. Karkean arvion mukaan alueella elää alle 600 yksilöä.

Myös parhaillaan käynnissä olevalla SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) -hankkeella kerätään tietoa pyöriäiskannan esiintymisestä ja koosta Itämerellä.

Hankkeessa meren pohjaan ankkuroidaan 300 kuuntelulaitetta, joiden avulla kerätään aineistoa pyöriäisen suojelun tehostamiseksi. Suomen merialueilla laitteita on 46.

Hankkeessa on mukana kahdeksan Itämeren rantavaltiota. Vuonna 2010 alkanut hanke jatkuu vuoteen 2014.

Havaintokeruun tarkoituksena oli yleisesti saada selville, tavataanko lajia enää Suomen merialueilla. Kymmenen vuoden aikana on saatu lukuisia ilmoituksia pyöriäiseen viittaavista havainnoista. Aiempia havaintoja voi tarkastella Itämeriportaalin ja ympäristöministeriön sivuilta.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti täyttämällä havaintolomakkeen. Havainnot tukevat pyöriäisen suojeluun liittyvää työtä.

Havaintonsa voi kertoa osoitteessawww.itameriportaali.fi/fi/pyoriainen/fi_FI/havaintolomake.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT