Ympäristö

Susia on 200–235 yksilöä, laskee Luke

Ympäristö 16.03.2016

Metsästysvuoden alussa elokuussa susia oli arviolta 275–310.


Suomen susikannan koko vuodesta 2006 lähtien. Kuvassa oranssilla esitetty alue perustuu Luken vuosittain antamiin susikanta-arvioihin.

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi tänään arvionsa Suomen susikannan koosta. Arvion mukaan helmikuun lopussa susia oli 200–235. Kanta-arviossa on otettu huomioon juuri päättyneen kannanhoidollisen metsästyksen saalis ja tiedot muutoin kuolleista susista.

"Kanta-arvio ei ole suoraan verrannollinen vuonna 2015 annettuun arvioon susimäärästä, koska vuonna 2015 arvio annettiin ennen kannanhoidollista metsästystä ja nyt metsästyksen jälkeen. Susikannan koossa tai laumojen määrässä ei kuitenkaan näyttäisi tapahtuneen merkittävää muutosta tarkasteluvuosien välillä", painottaa Luken tutkija Samuli Heikkinen.

Viime syksyn ja alkuvuoden aikana on metsästetty tai muutoin kuollut 75 sutta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on arvioitu, että susikanta kestää vähentymättä 30 prosentin vuotuisen poistuman.

Luken selvitys kumoaa siis väitteen, että Suomen susista peräti kolmannes olisi ammuttu talven metsästyskaudella. Väite ilmestyi brittilehti The Guardianin kolumnissa.

Nykyinen susikanta koostuu 37–39 laumasta ja lisäksi 16 parista. Noin 15 prosenttia kannasta on yksinään liikkuvia susia.

Tammikuussa 2015 Luke arvioi susikannan kooksi 220–245 sutta. Susikanta kasvoi kevään pennuilla mutta siitä poistui muun muassa 17 sutta, jotka kaadettiin talven 2015 kannanhoidollisessa metsästyksessä.

Nyt tiedossa oleva susien kuolleisuus, 75 sutta, kohdistuu tähän syksyllä 2015 olleeseen susikantaan. Kuolleisuuden perusteella voidaan arvioida, että syksyllä 2015 susia oli vähintään 275–310, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Lukesta.

Kannanhoidollisen metsästyksen saalis oli 43 sutta, joista 25 oli uroksia ja 18 naaraita. Yli 2-vuotiaita aikuisia saaliista oli 24.

Näistä alfanaaraita oli kahdeksan, lisäksi vahinkoperusteisella luvalla ja poliisin määräyksellä ammuttiin kolme alfanaarasta. Pannoitustietojen perusteella kannanhoidollisen metsästyksen saaliissa oli yksi alfa-uros.

Suomen rajojen sisäpuolella laumoista liikkuu 26–27 ja pareista 14. Itäisen Suomen kannanhoitoalueella arvioidaan olevan 105–120 sutta, läntisellä kannanhoitoalueella 90–105 ja poronhoitoalueella 5–10. Vuonna 2015 tammikuussa ennen kannanhoidollista metsästystä Luke arvioi susikannan kooksi 220–245 sutta.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT