Ympäristö

Tällainen on hyvä metsätie

Ympäristö 20.07.2017

Suomessa rakennetaan ja kunnostetaan metsäteitä vuosittain valtion tuella 1 000–1500 kilometriä.


Jaana Kankaanpää
Suomessa rakennetaan ja kunnostetaan metsäteitä vuosittain valtion tuella 1 000–1500 kilometriä.

Metsätien rakentamisessa ja perusparantamisessa on lähtökohtana saavuttaa täydessä puulastissa olevan tukkirekan liikennöitävä tie.

Kaivinkoneella tehtävissä runkotöissä tärkeintä on saada tierungon kuivatus kuntoon. Laadukkaassa tienrakentamisessa runkotöiden jälkeen määritetään, kuinka paljon tarvitaan päällysrakennetta, kuten mursketta.

Murskeen oikealla mitoituksella varmistetaan, että tie saavuttaa suunnitteluvaiheessa sille asetetun tavoitekantavuuden.

Päällysrakenteen määrä arvioidaan metsäautoteitä rakennettaessa edelleen pääosin silmämääräisesti.

Tämä on hyväksyttävä menetelmä, mikäli määrittäjällä on riittävä kokemus ja tieto eri maalajien kantavuudesta. Metsäkeskus muistuttaa tiedotteessaan, että markkinoilta löytyy myös laitteita, joita kantavuuden määrittäjä voi käyttää apuna kantavuuden määrittämisessä.

"Muussa tienrakennuksessa yleisesti käytetty painopudotuslaitteella tehtävä kantavuusmittaus soveltuu hyvin tarvittavan päällysrakennemäärän määrittämiseen myös metsäautotiehankkeissa ja sen soisi yleistyvän", Suomen metsäkeskuksen suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen sanoo tiedotteessa.

Mittauspalveluita tarjoavia yrityksiä on Suomessa useita. Kantavuuden mittauksessa tienpintaan pudotetaan paino, jonka anturat antavat tietoa tierungon kantavuudesta painon osuessa tien pintaan. Tavallisesti 50 metrin välein suoritettavassa mittauksessa saadaan selville tien kantavuus ja tieto tarvittavan lisäpäällysmateriaalin määrästä.

Suomessa rakennetaan ja kunnostetaan metsäteitä vuosittain valtion tuella 1 000–1500 kilometriä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit