Ympäristö

Kitiinillä valumavesien fosfori talteen – tutkimushanke hakee uusia vaihtoehtoja vesiensuojeluun

MT Plus Ympäristö 12.12.2017
Markku Vuorikari
Laskeutusallas. Ympäristöstä valuvat vedet pysähtyvät altaaseen, jolloin niiden mukana kulkeutunut ravinteikas kiintoaines painuu pohjaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit