Ympäristö

Metsien käsittelyn muutokset vauhdittavat 733 lajin uhanalaistumista: "Talousmetsien luonnonhoitoon ja siihen liittyvään osaamiseen pitää pistää paukkuja"

MT Plus Ympäristö 09.03.2019

"MTK:n viesti on, jättäkää säästöpuut luontoon. Ovat arvokkaampi siellä kuin uuninpesässä!"

Jukka Pasonen
Uhanalaisten lajien osuus oli suhteellisesti suurin lintujen ja sammalten lajiryhmissä, molemmissa yli kolmannes. Äärimmäisen uhanalaisiksi arvioitiin 23 selkärankaista, kuten naali.

Joka yhdeksäs Suomen eliölaji on uhanalainen, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöministeriön uhanalaisuusarvioinnista.

Arviointi kattoi yli 22 000 lajia, joista lähes 12 prosenttia eli yli 2 600 arvioitiin uhanalaisiksi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT