Ympäristö

Tornionjoen kalastusehtoihin ei lievennystä

Ympäristö 26.03.2016

Taimenen vapautuspakkoa jatketaan, verkkokalastus hyvin rajattua joella.


Tornionjoella pyydykseen tarttunut taimen pitää edellisvuosien tapaan vapauttaa heti, riippumatta siitä, onko se elävä tai kuollut. Uhanalaista meritaimenkantaa suojellaan myös kieltämällä sen pyynti.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen päivittivät alkuviikolla Tornionjoen kalastussääntöä, joka kuuluu Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen. Olennaisia muutoksia ei tehty.

Uudet kalastusmääräykset astuvat voimaan kesäkuun alussa.

Määräyksistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantoihin.

Tällä varmistetaan, että kalastus sopimusalueella on kestävää, toteaa neuvotteleva virkamies Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriöstä.

Merialueella käytettävät kiinteät pyydykset on koettava päivittäin, ja pyydys on nostettava kokonaan ylös vedestä.

Näin kalastuksen valvojat voivat tarkistaa, onko pyydykseen jäänyt lohia tai taimenia, jotka pitää vapauttaa.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote asiasta löytyy täältä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT