Ympäristö

Tuhannet lattahännät patoavat vesistöjä ympäri Suomea

Ympäristö 31.05.2014

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa on vähintään 6 100 majavaa. Niistä yli puolet on Itä-Suomessa eläviä kanadanmajavia. Euroopanmajavien ydinalue on Satakunnassa.


MT arkisto

Suomen majavakanta on vähintään 6 100 yksilöä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Rktl) arvioi.

Euroopanmajavien vähimmäismääräksi Rktl arvioi 2 400. Laji on levinnyt melkein koko Satakuntaan, osaan Etelä-Pohjanmaata ja Rannikkko-Pohjanmaan eteläosiin.

Satakunnassa euroopanmajavia on eniten Kokemäenjoen varressa Porista Kokemäelle ja Porista pohjoiseen Merikarvian-Siikaisten alueelle. Myös Kankaanpään-Karvian alueella on paljon majavia, Satakunnan itäosissa niitä on vain vähän.

Euroopanmajava on Suomen luontoon kuuluva alkuperäislaji. Sen metsästämiseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen pyyntilupa.

Kanadanmajavia Rktl arvioi olevan ainakin 3 700. Määrä on hieman pienentynyt vuoden 2010 jälkeen.

Kanadanmajavia on eniten Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Kaakkois-Suomessa ja Kainuussa on kohtalainen kanta, Keski-Suomessa ja Oulun seudulla harva.

Myös Hämeessä kanadanmajavia on, mutta vain laikuttain.

Kanadanmajava leviää kohti länttä ja euroopanmajavien elinalueita. Kanadanmajava on kansallisessa vieraslajistrategiassa luokiteltu haitalliseksi. Lajin metsästämiseen ei vaadita pyyntilupaa, pelkkä metsästysoikeus alueella riittää.

Majavalaskennat tehdään kolmen vuoden välein. Metsästäjät laskevat majavien talvipesät.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT