Ympäristö

Uudellamaalla asuvilla suurin hiilijalanjälki

Ympäristö 27.07.2017

Asuntojen lämmitys kasvattaa Suomen lukuja varsinkin, kun fossiilisia polttoaineita käytetään lämmitykseen.


Kimmo Haimi
Kulutustottumukset kasvattavat hiilijalanjälkeä.

Suomalaisten hiilijalanjälki eli laskennallinen hiilidioksidipäästö asukasta on Euroopan suurimpia. Eniten ilmastoa lämmittäviä päästöjä tuottavat Uudellamaalla asuvat, 17 tonnia hiilidioksidia vuodessa asukasta kohti.

STT uutisoi tiistaina, että ahvenanmaalaisilla olisi EU:n suurin hiilijalanjälki. Väite koskee vain asumista. Kun otetaan kaikki ihmistoimet kuten ruoka ja matkustaminen huomioon, uusmaalaiset kirivät kirkkaasti kärkeen Suomessa.

EU:n Creea-tutkimusohjelmaan kuuluvan selvityksen on tehnyt työryhmä, jossa on mukana useita eurooppalaisia yliopistoja ja instituutteja. Vetovastuu on ollut hollantilaisilla ja norjalaisilla.

Ahvenanmaalaisille suotu arveluttava titteli ei välttämättä pidä paikkaansa.

Tohtorikoulutettava Diana Ivanova Oslon tieteellis-teknologisesta yliopistosta kertoo MT:lle, ettei tuloksiin pidä suhtautua liian yksioikoisesti. Ahvenanmaalle saatu asumisen hiilijalanjälki on vain viitteellinen eikä siihen pidä kiinnittää liikaa huomiota.

Ahvenanmaan nousu kärkeen voi johtua useista tekijöistä kuten siitä, että siellä asutaan muuta Suomea väljemmin.

Suomessa on korkea hiilijalanjälki pitkälti siksi, että lämmityskulut ovat kylmän talven takia muita maita korkeampia. Ivanovan mukaan sekin vaikuttaa, että Suomessa käytetään fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön tuotantoon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Tulokset perustuvat vuosien 2006–2014 tilastoihin.

Vaikka suomalaisilla on keskimäärin iso hiilijalanjälki, isompiakin on. Kärjessä on Luxemburg, jonka hiilijalanjäljeksi tutkimusryhmä laski 25 tonnia vuodessa.

Toisessa ääripäässä on Kanarian saaret, missä lämmityskulut ovat olemattomia eikä jäähdytystäkään tarvita niin paljon kuin Välimeren maissa.

Työryhmä kartoitti 177 alueen päästöjä 43 maassa ja mukana olivat kaikki EU-maat 27 Kroatiaa lukuun ottamatta. EU-maiden 177 alueelle laskettiin päästöluvut vielä erikseen. EU:n ulkopuolelta mukana ovat muun muassa Norja, Sveitsi, Yhdysvallat, Intia, Kiina, Brasilia ja Intia.

Hiilijalanjäljen lisäksi The Global Resource Footprint - julkaisu, maailman varojen jalanjälki, käsittelee veden kulutusta, maaperän tarvetta sekä materiaalien kulutusta.

Vuonna 2014 valmistunut raportti löytyy täältä.

Norjalaiset avasivat viikko sitten verkkosivuston, missä hiilijalanjälkeä ja muita ekologisia mittareita EU-maissa alueittain. Sivusto löytyy täältä.

Lue lisää:

Ahvenanmaalaiset kotitaloudet ovat EU:n suurimpia hiilidioksidin päästäjiä

Professori tyrmää Kalevassa hiilipäästöjen alueelliset erot –selittävä tekijä on kaupunkien korkea elintaso

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT