Ympäristö

Uusi Käypä hoito -suositus korostaa lääkkeetöntä kivunhoitoa

Ympäristö 08.12.2015

Erityisesti opioidien käyttöä kivunlievityksessä pitäisi välttää.


Uusi Käypä hoito -suositus suosittelee, että kipupotilaan hoidossa lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia ja lääkehoito pitää yhdistää muihin hoitoihin. Pitkäkestoisen kivun hoidossa tärkeintä on moniammatillisuus. Käytännössä se tarkoittaa, että hoitoon sisältyy esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja psyykkistä tukea.

Lääkkeettömään hoitoon voidaan yhdistää myös lääkehoitoa, kuten parasetamolin ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä.

Jos muut lääkkeet eivät tehoa toivotulla tavalla, hoitoon voidaan yhdistää mieto opioidi. Suosituksessa sanotaan, että vahvoja opioideja käytetään vain erityistilanteissa.

"Opioidilääkitys aloitetaan vain säännöllisessä pitkäaikaisessa hoitosuhteessa, ei ennestään tuntemattomalle potilaalle eikä päivystyksessä", sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri ja Itä-Suomen yliopiston professori Pekka Mäntyselkä tiedotteessa.

Mäntyselän mukaan opioidilääkityksen harkitsematon aloitus ja käyttö voi johtaa pitkäaikaiskäytön haitoille, joita ovat esimerkiksi toleranssin kehittyminen, väärinkäyttö ja hormonaaliset vaikutukset.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT