Ympäristö

WWF ja Allergia- ja astmaliitto vaativat luonnon monimuotoisuuden ottamista huomioon sote-uudistuksessa

Ympäristö 05.04.2017

Järjestöt toivovat, että Green care otetaan mukaan suunnitelmiin.


Kari Salonen
Ylämaankarja on suosittu rotu perinnemaiseman hoidossa.

WWF ja Allergia- ja astmaliitto korostavat, että luonnon monimuotoisuus on vähentynyt Suomessa huolestuttavasti. Järjestöjen mielestä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää paitsi luonnon itseisarvon myös kansanterveyden takia, sillä monimuotoisen luonnon tarjoamat terveysvaikutukset ovat kiistattomat.

"Sote-uudistus ja terveyspalveluiden järjestämisen malli puhuttavat kansaa ja kansanedustajia, mutta keskustelussa on sivuutettu käytännössä täysin monimuotoisen luonnon tarjoamat kansanterveydelliset vaikutukset", allergia- ja astmaliiton alue-, asiantuntija- ja järjestöpalveluiden johtaja Paula Hellemaa sanoo.

"Nykyinen terveydenhuolto ei riitä torjumaan uusia kansansairauksia, ja tästä syystä tarvitaan uutta ajattelua, tutkimusta ja ohjeita ehkäisevän kansanterveystyön päivittämiseen,"

Luonnon monimuotoisuuden rooli terveyskysymyksissä on tärkeä, liitto linjaa. Luonnon monimuotoisuus ja sille altistuminen voivat ehkäistä esimerkiksi allergioita, diabetesta, tulehduksellisia suolistosairauksia ja ylipainoa. Lisäksi luonnossa oleskelu vähentää tutkitusti stressiä ja parantaa mielialaa.

WWF painottaa, että luonnonsuojeluun sijoitettu euro on myös euro kansanterveyden edistämiseen.

"Niinpä myös siitä syystä Suomen olisi järkevää ottaa iso askel luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi. Se olisi sote-uudistuksen puuttuva pala, joka saisi mennä metsään", WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder sanoo.

WWF ja Allergia- ja astmaliitto aloittavat tänä vuonna yhteisen hankkeen, jossa talkootyöllä hoidetaan uhanalaisia perinneympäristöjä ja torjutaan vieraskasvilajien leviämistä. Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Haitalliset vieraslajit heikentävät luonnon monimuotoisuutta, ja siksi niiden torjuminen on tärkeää luonnonsuojelutyötä. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

"Talkootyö tarjoaa tekijöilleen ulkoilua ja liikuntaa, joka edistää terveyttä ja altistaa luontokontaktille", Rohweder ja Hellemaa sanovat.

Lue lisää:

Ilkka Herlin: Taudit ja luonnon monimuotoisuus

Hoivamaatila lääkitsee työllä ja ulkoilulla – Psykiatri: "Hyvä sydän on tärkeämpi kuin muodollinen koulutus"

Aiheeseen liittyvät artikkelit