Ympäristö

Yli 8 miljoonan porovahinkokorvaukset maksuun perjantaina – jokaiselta osa euroista jää saamatta

Ympäristö 02.05.2017

Suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, viljelys-, mehiläis- ja irtaimistovahingot tullaan korvaamaan täysimääräisesti.


Porovahinkokorvauksia maksetaan 96 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä, jokaiselta korvauksenhakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.

Maaseutuvirasto maksaa petovahinkokorvaukset vuoden 2016 porovahingoista tämän viikon perjantaista alkaen. Pankkien välisestä maksuliikenteestä johtuen maksut ovat korvauksensaajien tileillä muutaman päivän viiveellä.

Porovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa korvaukset maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Korvauksia maksetaan 96 prosenttia myönnetystä korvausmäärästä, jolloin jokaiselta korvauksenhakijalta vähennetään korvauksen määrää samassa suhteessa.

Korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä, koska tällöin Euroopan komission Suomelle asettama maksuvaltuus suurpetojen porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ylittyisi.

Suurpetojen aiheuttamat kotieläin-, viljelys-, mehiläis- ja irtaimistovahingot tullaan korvaamaan täysimääräisesti. Ne maksetaan määrärahan myöntämisen jälkeen.

Vahinkoja arvioivat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset.

Aiheeseen liittyvät artikkelit