Ympäristö

Akateemikko Ilkka Hanskille oman tutkimusalansa tripla

Ekologian ja evoluution tutkija Ilkka Hanski sai ensimmäisenä omalta tieteenalaltaan kolmannenkin merkittävän biotieteiden palkinnon.
Markku Vuorikari
Ilkka Hanski nousi aikanaan kansainväliselle huipulle Ahvenanmaan täpläverkkoperhosten ansiosta.

Akateemikko Ilkka Hanski on palkittu ensimmäisenä eurooppalaisena espanjalaisen BBVA-säätiön Frontiers of Knowledge -palkinnolla. Palkinto myönnettiin hänen uraauurtavasta työstään metapopulaatiobiologian alalla.

Kaikki aiemmat ekologian ja suojelubiologian palkitut ovat amerikkalaisia.

Hanski on saanut aiemmin kaksi muuta merkittävää palkintoa, joita ei ole liioin tähän mennessä myönnetty eurooppalaisille: Balzan Prize for Ecological Sciences vuonna 2000 ja Crafoord Prize in Biosciences vuonna 2011.

Erityisen arvostettavaa on, että hän on kautta aikojen ensimmäinen ekologi ja evoluutiobiologi, joka on saanut nämä kaikki kolme bioteiteiden tunnustusta.

Frontiers of Knowledge -palkinto perustettiin vuonna 2008 nostamaan tieteen ja teknologian saavutuksia, joilla luodaan parempaa tulevaisuutta.

Palkinnossa on kahdeksan palkintoluokkaa: luonnontieteet, biolääketiede, informaatio- ja viestintäteknologia, ekologia ja suojelubiologia, ilmastonmuutos, talous ja liiketoiminta, kehitysyhteistyö ja nykymusiikki.

Palkintosumma on 400 000 euroa.

Akateemikoksi viime syksynä arvostettu Ilkka Hanski johtaa Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskusta Helsingin yliopistossa. Kansainväliseen ryhmään kuuluu noin 70 tutkijaa.

Metapopulaatio-biologiassa selvitetään eläin- ja kasvilajien elinympäristön pirstoutumisen vaikutuksia. Monimuotoinen luonto kestää ilmastonmuutosta paremmin kuin ihmisen köyhdyttämä luonto.

MT:n lukijat tuntevat Ilkka Hanskin muun muassa tutkimuksista, jotka koskevat lasten altistumista allergioille. Hänen tutkimusryhmänsä on todennut, että paras kasvuympäristö on maatila, koska se siedättää lapsia erilaisille siitepölyille, eläimille sekä luonnon mikrobeille.

Lue lisää

Kasvukunto vaatii monipuolisia toimia

Populismi on populismia, tarttuipa siihen turveäijä tai akatemiatutkija

Tiede ei ole erillinen saari

Ekologisen kestävyyden käyttäminen perusteluna huonolle taloudenpidolle on lapsellista