Ympäristö

Eläinsuojelijat kieltäisivät kalojen hiilidioksiditainnutuksen ja pyydystä ja päästä -kalastuksen: "Jos nisäkkäitä tai lintuja kohdeltaisiin kuten kaloja, nousisi valtava kohu"

SEY kerää nimiä vetoomukseen kalojen elinolojen parantamiseksi.
Sanne Katainen
Eläinsuojelijoiden mukaan ongelma on asenteissa. Kaloista puhutaan kilogrammoina ja kasvatuksesta viljelynä, eikä yksilöiden tarpeita nähdä. Kuvituskuva MT:n arkistosta.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY vaatii toimenpiteitä kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Liiton mielestä muun muassa kalojen tainnuttamista ja lopettamista pitäisi kehittää vähemmän kivuliaaksi ja stressaavaksi.

"Kalojen kyvystä kokea kipua alkaa olla jo enemmän tieteellisiä todisteita kuin esimerkiksi lintujen kohdalla", sanoo SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli liiton tiedotteessa.

Lainsäädäntö edellyttää, että eläimiä varjellaan lopetettaessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta.

"Tämä ei toteudu Suomessa viljelyillä kaloilla, joita yhä tainnutetaan hiilidioksidilla."

Pullin mukaan minuutteja kestävä tainnutus aiheuttaa kaloissa voimakkaita pakoreaktioita sekä stressiä.

"Kansainvälinen eläinten terveyttä seuraava järjestö OIE suosittelee mekaanisen iskutainnutuksen tai sähkötainnutuksen käyttöä. Johtaviin kalankasvatusmaihin lukeutuvassa Norjassa hiilidioksidin käyttö tainnutuksessa kiellettiin jo vuonna 2007."

Lisäksi SEY parantaisi kalojen olosuhteita kalankasvatuslaitoksilla kehittämällä virikekasvatusta ja lajeittain sopivaa kasvatustiheyttä.

SEY näkee ongelmia myös siinä, ettei kaloja tainnuteta sähköllä kalastusaluksilla, vaikka eläinsuojelulain mukaan eläimelle ei saa suorittaa teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut.

Pullin mukaan Norjassa ja Hollannissa on jo otettu käyttöön aluksia, joissa kalat tainnutetaan sähköllä.

Eläinsuojelijat vaativat kieltoja myös vapaa-ajankalastukseen. Ongelmakohtia ovat muun muassa pyydystä ja päästä -kalastus, kalojen jättäminen tainnuttamatta ja lopettamatta sekä elävien täkykalojen käyttö.

"Ajamme elävien syöttikalojen käytön kieltämistä lainsäädännössä. Esimerkiksi Saksassa, Sveitsissä ja Irlannissa se on jo nykyisin kiellettyä", Pulli kertoo.

Pullin mukaan ongelma on asenteissa: "Kala nähdään olentona, jolla ei ole yksilöllisyyttä tai tarpeita. Kaloista puhutaan kilogrammoina, ei yksilöinä, ja kalojen kasvatuksesta puhutaan viljelynä. Jos nisäkkäitä tai lintuja kohdeltaisiin kuten kaloja, asiasta nousisi valtava kohu."

SEY kerää nimiä maa- ja metsätalousministeriölle toimitettavaan vetoomukseen kalojen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lue lisää