Ympäristö

Merialueiden suunnittelu selkeytyy: Tärkeimmät vedenalaiset meriluontoalueet ovat nyt samalla kartalla

Suomen rannikon 87 ekologisesti tärkeää aluetta on ensimmäistä kertaa koottu yhteen.
Kari Salonen
Vedenalaisen meriluonnon arvokohteet täytyy tunnistaa, jotta niiden tehokas suojelu ja kestävä käyttö on mahdollista.

Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet on koottu yhteen ensimmäistä kertaa.

Kartalle on valittu lajien ja luontotyyppien monimuotoisuuden ja uhanalaisuuden kannalta tärkeimmät alueet. Mukana on myös geologisesti monimuotoisia ja luonnontilaisia kohteita. Samaan paikkaan koottu tieto vedenalaisista luontokohteista auttaa merialuesuunnittelussa.

”Tiedosta on hyötyä esimerkiksi tuulivoimaloita sijoitettaessa, rakennushankkeita luvitettaessa ja suojelualueverkostoa kehitettäessä”, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Penina Blankett kertoo.

Vedenalaisten arvokohteiden kokoamiseen osallistui viitisenkymmentä asiantuntijaa. Kartoitukseen osallistuivat muun muassa Suomen ympäristökeskus (Syke), ympäristöministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus.

”Suomen rannikolla on hyvin monenlaisia vedenalaisia luontoarvoja. Merkittävimpien alueiden tunnistaminen on haastavaa", työtä vetänyt tutkija Juho Lappalainen Sykestä sanoo. "Siksi arvoalueiden kuvaamisessa sovellettiin YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kriteeristöä."

Alueiden rajaukset perustuvat pääasiassa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa kerättyyn tietoon vesikasveista, makrolevistä, selkärangattomista, Itämeren luontotyypeistä sekä kalojen lisääntymisalueista.

Arvokkaiksi alueiksi valittiin ainoastaan kohteita, joilta on tällä hetkellä riittävästi kartoituksia. Aineisto ilmestyy Avoin tieto -palveluun maaliskuun aikana.

"Tulevaisuudessa kartoitustiedon lisääntyessä on siis mahdollista tunnistaa uusia alueita”, toteaa Lasse Kurvinen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Lue lisää