Asuuko kotisi tai mökkisi vintillä lepakoita? Nyt voit auttaa tutkijoita selvittämään muun muassa sitä, mitä lepakot syövät - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Asuuko kotisi tai mökkisi vintillä lepakoita? Nyt voit auttaa tutkijoita selvittämään muun muassa sitä, mitä lepakot syövät

Tutkimukset eivät edellytä kansalaisilta lähikontaktia lepakoiden kanssa.
Anna Blomberg/Luonnontieteellinen keskusmuseo
Kerättävän papanapankin tarkoituksena on selvittää lepakon ruokavalion eroja eri puolilla Suomea.

Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen museon ja Turun yliopiston tutkijaryhmä tutkii lepakoiden ruokavaliota ulostepapanoista eristettävän DNA:n avulla. Lisäksi ryhmä tutkii lepakoiden petojenvälttämiskäyttäytymistä.

Nyt tutkijat tarvitsevat yleisön apua tutkimusaineistonsa keräämisessä.

Papananäytteiden keruuseen voi osallistua kuka tahansa, jonka lähiympäristössä on lepakoiden kesäyhdyskunta. Yhdyskunnan tuottamia papanoita kerätään kahden viikon välein pinsettien avulla.

Papananäytteiden kerääminen hoituu niin, että kerääjä vie tutkimusryhmän lähettämät paperiset keräysarkit keräyspisteen alapuolelle mielellään silloin, kun lepakot ovat lähteneet saalistuslennolle, ja kerää arkit seuraavan yön aikana pois.

Lopuksi papanat kerätään arkeilta pinseteillä koeputkiin ja putket lähetetään tutkijoille.

Kerättävän papanapankin tarkoituksena on selvittää lepakon ruokavalion eroja eri puolilla Suomea. Siksi papanoita kerätään koko Suomen alueelta. Sen sijaan lepakoiden pedonvälttämistä tutkitaan pääasiassa Etelä-Suomessa.

Pedonvälttämistutkimuksessa selvitetään lepakoiden ja pöllöjen välisiä vuorovaikutussuhteita. Tutkijat ottavat selvää esimerkiksi siitä, reagoivatko lepakot kuullessaan pedon ääntelyä.

Lepakoiden kaikuluotausta äänitetään päiväpiilojen edustalla kesäkuun ja heinäkuun toisella viikolla seitsemän päivän ajan iltaisin ja öisin. Äänityksen yhteydessä lepakoille soitetaan sekä uhkaavia että neutraaleja ääniä. Tutkimukseen toivotaan mukaan lepakkoyhdyskuntia erityisesti Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta, Kanta-Hämeestä ja Kymenlaaksosta.

Vapaaehtoiset voivat osallistua pedonvälttämistutkimukseen kiinnittämällä äänityslaitteistot yhdyskunnan poistumisaukon lähelle.

Luonnontieteellisestä keskusmuseosta huomautetaan, että tutkimukset eivät edellytä kansalaisilta lähikontaktia lepakoiden kanssa.

Lue lisää

Lenteleekö lähiympäristössäsi lepakoita? Kansallinen lepakkobongaus alkaa tänään

Suurpetokannat yhtä tiheitä luonnonsuojelualueilla sekä niiden ulkopuolella – luonnonsuojelualueiden ahmakantojen tiheys on jopa laskusuunnassa

Tutkijat selvittivät ruuan toimitusketjujen selviämistä koronakriisissä: Ennustemallit ja historiaan pohjaavat toimintatavat menettivät merkityksensä, sen sijaan siirryttiin päivittäiseen suunnitteluun ja yhteydenpitoon

Suomessa on löydetty uusi hoitomuoto sydänpysähdyksen saaneille