Yksityismaille valmistellaan tukea elinympäristöjen hoitoon – YM kerää lausuntoja ehdotuksesta, jossa tuki osoitetaan tavaroina ja palveluina - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Yksityismaille valmistellaan tukea elinympäristöjen hoitoon – YM kerää lausuntoja ehdotuksesta, jossa tuki osoitetaan tavaroina ja palveluina

Lausuntoja luonnonsuojelun tukijärjestelmästä voi antaa 8.6. saakka.
Kari Salonen
Maanomistajat voisivat hakea suunniteltua tukea muun muassa soiden, lintuvesien, perinnebiotooppien, metsäkohteiden sekä vesi- ja rantaluonnon hoitoon.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa uudesta luonnonsuojelun kunnostus- ja hoitotoimien tukijärjestelmästä. Tarkoitus on tukea yksityismailla vapaaehtoisesti tehtäviä toimenpiteitä monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Tuen muotoja olisivat tavarana ja palveluna osoitettu tuki. Palveluilla tarkoitetaan elinympäristöjen ja luontotyyppien hoito- ja ennallistamistoimia, kuten niittoa, puiden raivausta ja laidunnuksen järjestämistä, ja tavaroilla esimerkiksi perinnebiotooppien hoidossa tarvittavia aitaamistarvikkeita.

Luonnonsuojelulakiin ehdotetulla lisäyksellä mahdollistettaisiin erityisesti Helmi-elinympäristöohjelman ennallistamis- ja hoitotoimia. Parannettavia elinympäristöjä ovat muun muassa suot, lintuvedet, perinnebiotoopit, metsäkohteet sekä vesi- ja rantaluonto.

Nykyisellään luonnonsuojelulaissa ei säännellä luontokohteiden ennallistamisen ja hoidon taloudellisesta tukemisesta tai kannustimista.

Ehdotus tukijärjestelmästä pohjautuu nykyiseen hallitusohjelmaan.

Tuen hakeminen ja saaminen paikallisista ely-keskuksista pyritään tekemään maanomistajalle mahdollisimman yksinkertaiseksi ja kannustavaksi.

Lausuntoja voi antaa 8.6. saakka.

Lue lisää

Lukijalta: Inarin yhteismetsän osakkaina olevat yksityishenkilöt ovat luonnonsuojelun ja nykyisen ilmastokeskustelun vankeja

Inarin yhteismetsä vetoaa hallitukseen

Miten luonnonsuojelulakia pitäisi uudistaa? Kerro näkemyksesi ministeriön kyselyssä

Uusi laki selkeyttää rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamista ja ehkäisyä