Eteläiset suurkaupungit aikovat nollata rakennustyömaiden päästöt vuoteen 2025 mennessä – kuntia toivotaan mukaan sopimukseen - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Eteläiset suurkaupungit aikovat nollata rakennustyömaiden päästöt vuoteen 2025 mennessä – kuntia toivotaan mukaan sopimukseen

Työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia koko päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöistä.
Sopimuksessa työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, työmaalla käytetyn sähkön ja lämmityksen sekä kuljetusten päästöt.

Kuntia houkutellaan vähentämään rakennustyömailla syntyviä päästöjä. Keskiviikkona vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmaapäästöjen vähentämiseksi allekirjoittivat ympäristöministeriö, valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit.

Tahot sitoutuivat lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käytön vuoden 2025 loppuun mennessä kaupunkien ja Senaatin työmailla. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään puolet toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

Sopimuksessa työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, työmaalla käytetyn sähkön ja lämmityksen sekä kuljetusten päästöt.

Työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia koko päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöistä. Työmailta kulkeutuu myös haitallisia pienhiukkaspäästöjä ja moottorimelua.

"Nyt sovittavilla toimilla ja yhteisesti luotavilla kriteereillä voidaan tukea kuntien ja valtion päästövähennystoimia ja luoda yrityksille uusia kestäviä toimintamahdollisuuksia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo.

Ympäristöministeriössä toivotaan, että mahdollisimman moni kaupunki ja kunta lähtee mukaan päästöttömien työmaiden green deal -sopimukseen.

Lue lisää

Betoni ja rauta kirivät puutuotteiden ympäristöetuja kiinni

Petri Sarvamaa valittiin EU-parlamentin pääneuvottelijaksi unionin tulevalle metsästrategialle – "Metsiä ei voi kohdella pelkästään hiilinieluina"

Jari Leppä: EU:n metsästrategiaa vahvistettava – tukee komission uutta vihreää sopimusta

Työkoneala sitoutuu päästövähennyksiin – aluksi sähköistetään tiettyjä konetyyppejä