Ilmastopaneeli elvyttäisi taloutta pikaisesti uusiutuvalla energialla ja raitioteillä – "Monet työllisyystoimet kohdistuvat maaseudulle, ja lämmitysremontit nostavat kiinteistöjen arvoa” - Ympäristö - Maaseudun Tulevaisuus
Ympäristö

Ilmastopaneeli elvyttäisi taloutta pikaisesti uusiutuvalla energialla ja raitioteillä – "Monet työllisyystoimet kohdistuvat maaseudulle, ja lämmitysremontit nostavat kiinteistöjen arvoa”

Elvytyspakettien tehokuutta analysoitiin olettamalla, että julkinen valta kohdistaisi 300 miljoonaa euroa kuhunkin pakettiin.
Jaana Kankaanpää
Ilmastopaneeli suosittelee, että valtio tukisi pikaraitioteiden rakentamista.

Suomen ilmastopaneeli on listannut vihreitä taloudenelvytystoimia. Tehokkaimpia keinoja ovat uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden edistäminen. Ne kasvattavat bruttokansantuotetta ja työllisyyttä sekä vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

Ilmastopaneeli arvioi viittä erilaista elvytyspakettia, joissa ehdotetaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista, lämmitystaparemontteja öljylämmityksestä luopumiseksi, sähköisen liikenteen latausasemien rakentamista, raitiotieinvestointeja sekä uusiutuvan energian pilotteja.

Elvytyspakettien tehokuutta analysoitiin olettamalla, että julkinen valta kohdistaisi 300 miljoonaa euroa kuhunkin pakettiin. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen mukaan paketit voitaisiin toteuttaa kahden tai kolmen vuoden kuluessa ja käynnistää jo tämän vuoden lopulla.

"Tarvittavat tukijärjestelmät moniin toimiin ovat jo olemassa, samoin riittävä tieto uusiutuvan energian tarjouskilpailuista."

Uusiutuvan energian paketin on arvioitu kasvattavan bruttokansantuotetta noin 3,5 prosenttia vuoden 2021 loppuun mennessä suhteessa koronan aiheuttamaan taantumaan.

Suurimmat vaikutukset työllisyyteen syntyvät hankkeiden alussa, jolloin työllisyys kasvaa 2–5 prosenttia.

Eniten päästövähennyksiä syntyy uusiutuvan energian piloteista, kun keskisyvistä lämpökaivoista saatu lämpö korvaa kivihiilellä ja tupeella tuotettua kaukolämpöä.

Ilmastopaneelin mukaan valituissa elvytystoimissa on aineksia innovaatioihin ja digitalisaation lisäämiseen.

”Merkittävää on myös, että monet työllisyystoimet kohdistuvat maaseudulle, ja lämmitystaparemontit nostavat kiinteistöjen arvoa”, toteaa ilmastopanelisti Peter Lund.

Elvytyspaketeista on mahdollista myös poimia tehokkaimpia yksittäisiä toimia.

”Budjettiriihessä päätetään, mitä elvytystoimia lähdetään edistämään ja kuinka paljon varoja niihin kohdistetaan. Työllisyys ja hiilineutraaliustavoite sopivat hyvin yhteen. Elvytysrahat tulee käyttää viisaasti”, Ollikainen tähdentää.

Vihreät elvytyspaketit lyhyesti

  • Rakennusten energiatehokkuusremontit: Toimet kohdentuvat julkisten rakennusten energiatehokkuuteen ja olemassa olevien korjaus- ja energiatehostamissuunnitelmien aikaistamiseen sekä suoraa sähkölämmitystä käyttävien kotitalouksien lämmitystä optimoivien automaatiolaitteiden hankintaan.
  • Rakennusten lämmitystaparemontit: Öljylämmitteiset rakennukset muutetaan lämpöpumppulämmitteisiksi, ja valtio sijoittaa investointien aikaistamiseen.
  • Sähkölatausasemien rakentaminen: Paketissa tuetaan sekä kotilatauspisteiden että julkisten latauspisteiden rakentamista hyödyntämällä olemassa olevia tukiohjelmia.
  • Raitiotieinvestoinnit: Valtio tukisi pikaraitioteiden rakentamista.
  • Uusiutuvan energian pilotit: Paketissa tarkastellaan merituulivoimapilotin, syvämaalämpöhankkeiden ja suuren aurinkovoimalahankkeen vaikutuksia, kun tuotantotuki jaetaan tarjouskilpailun kautta.

Lue lisää

Keynesin paluu

Energiaverotus myös tulonjakokysymys

Maailma kokeilee Suomen heinäkuuta

Yli puolet suomalaisista haluaa, että ilmastonmuutos huomioidaan ensisijaisesti koronan jälkeisessä elvytyksessä