MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Ympäristö

Suojelualueet auttavat vesilintuja siirtymään pohjoisemmaksi ilmastonmuutoksen jaloista

Ihmisen maankäyttö voi rajoittaa sopivien elinympäristöjen löytymistä.
Hannu Huttu
Telkän poikanen hyppää pöntöstä Suomussalmella. Ilmastonmuutos pakottaa vesilintuja etsimään elinalueita yhä pohjoisemmasta.

Ilmastonmuutos siirtää lajeja kohti pohjoista. Lajien liikkuminen ei ole itsestään selvää, sillä ihmisen maankäyttö voi rajoittaa sopivien elinympäristöjen löytymistä.

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan suojelualueverkosto edistää talvehtivien vesilintujen sopeutumista ilmastonmuutokseen edesauttamalla niiden levittäytymistä kohti pohjoista.

Tutkimuksessa selvitettiin suojelualueiden merkitystä talvehtivien vesilintujen levinneisyyden muutoksille Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Tutkimuksessa havaittiin, että lajiyhteisöt ovat levinneet nopeammin suojelualueilla kuin muilla alueilla.

"Vesilintujen levittäytyminen oli yli 40 prosenttia nopeampaa suojelualueilla verrattuna niiden ulkopuolisiin alueisiin. Keskimäärin lintuyhteisöt siirtyivät suojelualueilla 90 kilometriä 25 vuodessa", kertoo tutkijatohtori Elie Gaget Turun yliopiston tiedotteessa.

Suojelualueverkostot myös nopeuttavat lajien siirtymistä. Vesilintuyhteisöt siirtyivät kohti pohjoista sitä nopeammin, mitä suurempi osa ympäröivistä alueista oli suojeltu.

"Historiallisesti elinympäristön heikentymisen estämiseksi perustetut suojelualueverkostot ovat nyt tärkeitä lieventämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle", professori Jon Brommer tiivistää.

Tutkimus on osa kansainvälistä yhteistyötä, jossa hyödynnettiin kymmeniä tuhansia laskentoja lähes sadasta vesilintulajista. Aineistoa on kerätty 39 maasta 25 vuoden ajan. Tutkimus julkaistiin Conservation Biology -tiedesarjassa.

Lue lisää

Luonnonperintösäätiön uusin suojelualue on myös säätiön itäisin – alue nimettiin läheisen kylän mukaan Öllöläksi

Talvien leudontuessa Suomen lintukanta monipuolistuu – muutos ei ole yksinomaan hyvästä

Metsitystueksi vahvistui 1 000–2 000 euroa ja hoitopalkkioksi 900 euroa hehtaarilta

Koneen Säätiö osti Oululta 1 440 hehtaaria metsää ja lahjoitti sen valtiolle suojeltavaksi