Ympäristö

Syrjäkylistä ei saa tulla teollisuuden puuvarastoja, pohjoiskarjalaiset kommentoivat tekeillä olevaa joutoalueiden metsitystukea

Raja-alueen vaaramaisemat ja perinnebiotoopit ovat uhanalainen ja lainsuojaton kokonaisuus, joukko alueen asukkaita korostaa lausunnossaan.
Eija Irene Hiltunen
Kansallismaisema Ilomantsin Kirvesvaarassa. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen satus ei riitä estämään tämän maiseman metsittämistä, Eija Hiltunen toteaa.

Joutomaiden metsitystuki ei saa muuttaa syrjäkyliä lopullisesti teollisuuden puuvarastoiksi. Näin vaaditaan lausunnossa, jonka joukko Pohjois-Karjalassa asuvia ja toimivia lähetti maa- ja metsätalousministeriölle.

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Sitä täydentävä asetusluonnos on lausunnolla 8. joulukuuta asti. Laki ja asetus halutaan voimaan ensi vuoden alusta.

Tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Tavoitteena on lisätä hiilensidontaa.

Metsittämistuessa on paljon hyvää, toteaa lausunnon ensimmäinen allekirjoittaja, matkailuyrittäjä Eija Hiltunen Ilomantsin Kuuksenvaarasta. Siihen liittyy kuitenkin myös riskejä.

Lausunnon laatijat kiinnittivät huomiota nimenomaan syrjäisten vaarakylien arvokkaisiin maisema-alueisiin. Ne ovat heidän mukaansa huvenneet aiemman metsitysaallon aikana jo lähes olemattomiin.

"Lakiesitykseen ei voi enää vaikuttaa, mutta toivomme voivamme vaikuttaa ohjeistukseen siitä, miten metsitystuki käytännössä toteutetaan", Hiltunen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tukea myönnettäessä otetaan huomioon esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja maaseutumaisema.

Lausunnon laatijat pelkäävät, ettei tavoite käytännössä toteudu.

Otetaanko alueen historia, kylämaiseman kokonaisuus ja monimuotoisuusarvot huomioon myös paikallisesta näkökulmasta? Kuullaanko naapureita?

Valvotaanko metsityksen käytännön toteutusta riittävästi?

Lausunnon antajat vaativat, että alueita olisi ennen metsitystä tarjottava paikallisille viljelijöille viljelykäyttöön. Maatalous on tärkein maisemien ylläpitäjä, he toteavat.

Viljelijät ylläpitävät myös monin tavoin alueiden elinvoimaisuutta. Metsitystuen saajat taas eivät usein ole paikallisia, lausunnossa huomautetaan.

Allekirjoittajat toivovat, ettei metsitystuesta tule liian helppo vaihtoehto perinnemaisemien ylläpidolle.

"Nykyinen perinnemaisemien tukitaso on pieni työmäärään nähden ja tukijärjestelmä byrokraattinen ja kankea."

Yhden lajin puupeltojen kasvattamista kylien avoimilla maisema-alueilla ei pidä edistää tuilla, lausunnossa vaaditaan. Varsinkin kuusi hävittää maisemaa ja tukahduttaa muun kasvillisuuden.

"Pelkkä suositus ei ole riittävä ohjeistus", lausunnossa korostetaan.

Lue lisää

Ympäristöministeriö myönsi vajaan miljoonan edestä tukea tuulivoimahankkeille, uusi hakukierros käynnistyy alkuvuodesta

Etelässä ja idässä luvassa hyytävä päivä – Pakkasta on vielä aamulla sisämaassa yli 30 astetta

Muoniossa mitattiin yöllä 38,5 pakkasastetta – pakkasvaroitus on annettu lähes koko maahan

Varsinais-Suomessa ihmetellään, ketkä tuovat vesiin haitallisia vieraskaloja, "kuin pelaisi venäläistä rulettia Suomen luonnolla" – Oletko törmännyt nokkasärkeen, katkerokalaan tai aurinkoahveneen?