Ympäristö

Hallitus pääsi sopimukseen jätelain uudistuksesta – ministeri Jari Lepän mukaan ratkaisu on hyvä maaseudun yrityksille ja kotitalouksille

Kunnissa voidaan jatkossakin päättää, järjestääkö kuljetuksen kunta vai kiinteistönhaltija
Juho Leskinen
"Saavutettu ratkaisu on hyvä nimenomaan yrittäjien kannalta. Se oli itselleni ja keskustalle kynnyskysymys, että kuljetusala ja yritykset pystyvät olemaan mukana jätelain uudistuksessa", Jari Leppä painottaa.

Hallitus on päässyt sopimukseen niin sanotun jätesäädöspaketin sisällöstä. Tavoitteena on saada hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 alkupuolella.

”Jätelain uudistus antaa meille keinoja vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteen lajittelua ja kierrätystä. Jätehuollon kehittäminen on yksi kiertotalouden kulmakivistä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Hallituksen esityksellä Suomi panee täytäntöön useita EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia. Jätedirektiivi velvoittaa nostamaan asumisessa ja palveluissa syntyvän jätteen kierrätystä merkittävästi: kierrätysaste aiotaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana reilusta 40 prosentista 65 prosenttiin.

Kotitalouksille uudistus tarkoittaa entistä parempia jätehuoltopalveluja: pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa, tiedotteessa kerrotaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on tyytyväinen jätelakipaketin sisältöön.

"Saavutettu ratkaisu on hyvä nimenomaan yrittäjien kannalta. Se oli itselleni ja keskustalle kynnyskysymys, että kuljetusala ja yritykset pystyvät olemaan mukana jätelain uudistuksessa", Leppä sanoo MT:lle.

Hallituspuolueet sopivat, että sekajätteen kuljetus säilyy edelleen kaksoisjärjestelmässä. Kunnissa voidaan jatkossakin päättää, järjestääkö kuljetuksen kunta vai kiinteistönhaltija. Lisäksi kunnan järjestämän kuljetuksen kilpailutusehtoja tiukennetaan siten, että paikallisten yrittäjien asema vahvistuu.

Lepän mukaan jätteiden erilliskeräys luo pohjaa kasvavalle bio- ja kiertotaloudelle. Ministeri uskoo, että myös investointeja saadaan liikkeelle.

Kotitalouksille uudistus tarkoittaa keräysrepertuaarin laajenemista, kun biojätteitä ja muovia lajitellaan aiempaa useammissa kiinteistöissä.

"Kiertotalousajattelu vahvistuu ja se on oikein hyvä asia. Monelta kuntalaiselta on tullut huolestunutta viestiä, että lähellä ei ole mahdollisuutta muovin kierrätykseen. Tämän pitääkin muuttua", Leppä sanoo.

Maataloudessa kierrätettävät muovimäärät ovat isompia kuin muissa kotitalouksissa maaseudulla.

"Monella viljelijällä se on maassa oleva kontti, johon jätteet laitetaan", Leppä sanoo.

Lue lisää

Leppä: Keskusta ei hyväksy lakiuudistukseen suunniteltuja viherväyliä ilman kunnollisia korvauksia maanomistajille – "Omaisuuden suoja on perusoikeus"

Lisää rahaa tulossa nuoren metsän hoitoon – pienpuun tarjontaa energian tuotantoon halutaan kasvattaa turpeen polton vähentyessä

Onko Suomen ruoka-alalla yhteinen näkemys tulevaisuudesta? Karhisen selvitys paljasti ainakin ministeriön osaamisessa ammottavan aukon

Ruuan tulevaisuus on pankkimies Karhisen käsissä ja siksi olemme nyt ruokapöydän ääressä – "Viestinnässä on epäonnistuttu"