Ympäristö

Uusiutuvan energian hankkeet lisääntyvät nopeasti Suomessa ja maailmalla – "Puhutaan aivan valtavista investoinneista"

Fortumin Suomen ensimmäinen tuulivoimapuisto alkoi pyöriä vuodenvaihteessa täydellä teholla Närpiön Kalaxissa. Hanke toteutetaan yhteisomistusmallina, jossa enemmistöosuuden myynti sijoittajille vapauttaa pääomaa.
Johannes Tervo
Fortumin Hans Vadbäck ja Marika Aaltonen tutustuivat uuteen tuulivoimapuistoon Närpiön Kalaxissa joulukuussa.

Suomen virallinen tavoite on olla kokonaan hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Kunnianhimoiset ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät toteutuakseen merkittäviä investointeja uusiutuvan energian hankkeisiin.

Fortumin tuulivoimatoiminnan johtajan Joonas Rauramon mukaan uusiutuvan energian hankkeet tarvitsevat runsaasti pääomia ja sijoituksia.

"Vain sitä kautta energiamurros ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto olisi mahdollista siinä kunnianhimoisessa aikataulussa, johon Pohjoismaissa nyt tähdätään", Rauramo sanoo.

"Esimerkiksi Euroopasta puhuttaessa tuulen ja auringon osuus yhteensä on nyt noin 20 prosenttia maanosan sähköntuotannosta. Käytännössä kun katsoo mitä skenaariota tahansa, niin seuraavan 30 vuoden aikana sähkönkulutus vähintään kaksinkertaistuu Euroopassa", Rauramo hahmottelee.

”Tätä taustaa vasten puhutaan aivan valtavista investoinneista uusiutuvan energian kapasiteettiin."

Rauramon mukaan Eurooppaan ja koko maailmaan täytyy tulevina vuosikymmeninä rakentaa valtava määrä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia.

"Lisäksi tarvitaan siihen soveltuvaa uutta infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja ja pidemmällä aikajänteellä myös vedylle suunniteltua infraa. Tässä kokonaisuudessa puhutaan Euroopankin mittakaavassa tuhansien miljardien eurojen investoinneista."

Sanna Marinin (sd.) hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen tavoitteena on uudistaa Euroopan unionin ja omaa kansallista ilmastopolitiikkaansa.

"Suomi tavoittelee EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna."

Energia-alan toimijat ovat ottaneet suurten pääomien keräämiseksi ja kanavoimiseksi käyttöön erilaisia yhteisomistusmalleja.

Rauramo nostaa esimerkiksi Fortumin Närpiön Kalaxiin Pohjanmaalle rakennuttaman suuren kokoluokan tuulivoimapuiston.

”Yhteisomistusmallissa Fortum hyödyntää osaamistaan tuulivoimaprojektien kehityksessä, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Enemmistöosuuden myynti sijoittajille vapauttaa pääomaa, jonka avulla voimme kehittää ja rakentaa uusia hankkeita.”

Hankkeeseen on tullut mukaan Energy Infrastructure Partnersin hallinnoima rahasto, joka omistaa enemmistön hankkeesta. Fortumilla on vähemmistöomistus, mutta operatiivinen vastuu puistosta. Rahaston isoimpia omistajia on Työeläkeyhtiö Elo.

Osana yhteisinvestointimallia on myös 12 vuoden mittainen sopimus Nesteen kanssa.

"Myymme 70 prosenttia laitoksen tuotannosta Nesteelle kiinteällä hinnalla. Tällä tavalla Fortum ja muut puiston toimijat saavat tuulipuistolle tasaisemman tulovirran", Rauramo kertoo.

Fortum hallinnoi Kalaxin tuulivoimapuistoa sen valmistuttua. Maailmalla ovat yleistymässä myös ratkaisut, joissa energia-alan yhtiö rakennuttaa yksikön, mutta luopuu sen jälkeen kokonaan omistuksistaan. Siten energia-alan toimijat vapauttavat pääomiaan valmistuneesta infrasta uusiin investointeihin.

Närpiön Kalaxiin on noussut 21 tuulivoimalan puisto, jonka kapasiteetti on 90 megawattia.

"Kyseessä on Fortumin ensimmäinen Suomeen rakennuttama tuulivoimapuisto. Aiemmin olemme perustaneet tuulivoimapuistoja Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle", Kalaxin tuulipuiston päällikkö Marika Aaltonen kertoo.

Hankkeen maanvuokraussopimukset lähtivät liikkeelle jo 2012. Fortum tuli mukaan 2017.

"Hankkeeseen on vuokrattu vähän yli 2 700 hehtaarin maa-ala. Lähes 250 maanomistajaa on vuokrannut maitaan", Fortumin hankekehitysvastaava Hans Vadbäck sanoo.

"Maanomistajien saamien vuokratulojen lisäksi Närpiön kunta saa kiinteistöverotuloja 20 000–25 000 euroa voimalaa kohden", Vadbäck avaa.

Kalaxin tuulivoimapuisto alkoi pyöriä täydellä teholla vuodenvaihteessa.

Fortum valmistelee paraikaa Närpiöön myös toista tuulivoimapuistoa, jota suunnitellaan Pielax-Böleen.

Lue lisää

Ympäristöministeriö myönsi vajaan miljoonan edestä tukea tuulivoimahankkeille, uusi hakukierros käynnistyy alkuvuodesta

Eihän tässä ole järkeä: Millä tuulivoimalat maksetaan, jos sähkönhinta on jopa negatiivinen silloin kun tuulee?

Turve katoaa kasvihuoneiden energiana – uutta kasvihuonealaa suunnitteilla 33 hehtaaria

Viime lauantain myrsky aiheutti piikin tuotantoon: Britannian sähköstä yli puolet syntyi tuulesta – maan tavoitteena nostaa osuus normaalioloissakin kolmannekseen