Ympäristö

Järjestöt vaativat kuntiin lisää kasvisruokaa ja vähemmän polttoon perustuvaa energiaa – "kuntavaaleissa ratkaistaan lähimetsien ja ilmaston kohtalo"

Kansalaisjärjestöt toivovat, että kaavoituksella varmistetaan monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen säilyminen.
Kai Tirkkonen
Ympäristöjärjestöt eivät pidä polttoon perustuvan bioenergian käyttöä kestävänä ja ilmastoystävällisenä ratkaisuna.

Kymmenen suomalaista kansalaisjärjestöä on laatinut kunnille listan toimenpiteistä, joilla Suomesta tehdään hiilineutraali yhdessä kuntalaisten kanssa. Monet toimenpiteistä koskevat liikennettä ja energiaa.

Järjestöjen mukaan lämmityksessä on päästävä eroon fossiilisista polttoaineista ja "polttoon perustuvasta, kestämättömästä bioenergiasta". Kuntia patistetaan tekemään energiasuunnitelmia.

"Fossiilisten ja kestämättömän biomassan polton aika on ohi. Erityisesti turpeesta on luovuttava mahdollisimman nopeasti. Suunnaksi pitää ottaa polttoon perustumattomat ratkaisut ja energiatehokkuuden parantaminen, Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta sanoo tiedotteessa ja huomauttaa, että uusiutuvien ja energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto tukee myös kuntien taloutta ja työllisyyttä.

Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttämisen pitää järjestöjen mielestä näkyä kunnan varojen käytössä.

"Julkisissa hankinnoissa tulee edellyttää ilmastovaikutusten arviointia ja lisätä kasviperäisen ruuan osuutta. Myös kuntien omaisuutta voidaan käyttää ilmastokriisin torjuntaan esimerkiksi ohjaamalla varat pois fossiilisijoituksista ja luopumalla omien metsien tuotantotavoitteista."

Kaavoituksella voidaan varmistaa monimuotoisuudelle elintärkeiden ketojen, niittyjen ja vapaiden rantojen säilyminen.

Kunnallisvaalit ovat oiva tilaisuus vaikuttaa kuntien ratkaisuihin.

"Lähimetsiemme kohtalosta päätetään valtuustosaleissa. Monessa kunnassa on viime aikoina suojeltu metsiä Metso-ohjelmassa ja päätetty siirtyä esimerkiksi jatkuvaan kasvatukseen, mikä kertoo, että kunnilla voi olla merkittävä rooli monimuotoisuuden turvaajina ja kestävän metsäpolitiikan edelläkävijöinä", sanoo ilmastovastaava Bernt Nordman WWF Suomesta.

Lue tästä tarkemmin kansalaisjärjestöjen ilmastoviestit kuntavaaleihin.

Lue lisää

Sosiaalisen median lisäksi vaalikoneet tarkasti haltuun – "Lähikaupan kulmalle nakkikojun pystyttäminen ja tuulikaappikampanjointi ei nyt näytä oikein realistiselta"

Vaalityö vaatii etäaikana kekseliäisyyttä – "”Osaa tämä aika varmasti passivoi, mikä ei koskaan ole demokratian toteutumisen kannalta tavoiteltu vaihtoehto"

Puoluesihteerit järjestäisivät kuntavaalit yhä ajallaan

Kokoomuksen Satonen kommentoi Helsingin pormestarikohua: "Maakuntiin se ei vaikuta millään tavalla – talous nousee kuntavaalien tärkeäksi teemaksi"