Ympäristö

Maailman vesipäivän teemana vesien vaaliminen: Näin voit vaikuttaa vesistöjen kuntoon arjessa

Suomen ympäristökeskus kokosi vesien ystäville 15 arjen vinkkiä. MT listasi lisäksi esimerkkejä muun muassa vesistöjen kunnostamiseen.
Kari Salonen
Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa Suomen järvien pinta-alasta. Vesistöjen kunnostamisella ja hoidolla pyritään parantamaan niiden ekologista tilaa.

Maanantaina 22. maaliskuuta vietetään YK:n maailman vesipäivää. Sen teemana on tällä kertaa vesien vaaliminen.

Vesipäivän kunniaksi Suomen ympäristökeskus Syke julkaisi asiantuntijoiden 15 vinkkiä vesien ystäville.

Vinkit liittyvät arkisiin asioihin, kuten kasvisruuan suosimiseen, lääkkeiden asianmukaiseen hävittämiseen, jätteiden kierrätykseen ja roskien keräämiseen, hanaveden suosimiseen, veden säästämiseen ja kulutuksen kohtuullistamiseen.

Suomen järvien pinta-alasta 87 prosenttia ja jokivesistä 68 prosenttia on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Sen sijaan etenkin pienet järvet kärsivät rehevöitymisestä ja virtavedet liettymisestä. Rehevöityminen vaivaa noin viidesosaa järvien pinta-alasta.

Vesistöjen kunnostamisella ja hoidolla pyritään parantamaan niiden ekologista tilaa. Samalla kohentuvat myös ympäristön viihtyisyys ja kalojen elinolosuhteet.

Sisävesien kunnostukseen tarjolla historiallisen paljon rahaa – uusi Vesistösäätiö jakaa tietoa vesiensuojelusta ja siihen osallistumisesta

Vesi puhdistuu puurakenteilla: Ravintoaineet ja humus kiinnittyvät tehokkaasti puun pinnalle – limakerros on pieneliöiden pitopöytä

Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita yksittäisten purojen sijaan

Jäälinjärvi puhdistui uimakuntoon paikallisten aktiivisuudella

Kerääjäkasvit olisivat oivallinen vesistö- ja ilmastoteko, mutta silti niiden ala on puolittunut – syynä hallinnollinen päätös

Roskaantuminen on maailmalla iso ongelma, mutta siihen on syytä kiinnittää huomiota myös Suomessa. Korona-aikana tulee olla erityisen huolellinen maskien kanssa, sillä luontoon tai vesistöön päätyessään ne voivat pahimmassa tapauksessa jäädä kiinni eläimiin.

Muoviroskaa päätyy vesistöihin myös Suomessa – kansalaisia kannustetaan siivoamaan rantoja

Juoksija keräsi viikonlopun aikana seitsemän pussillista roskaa – se on Kaisu Paulannolle valitettavasti aika tavanomainen määrä: "Ei ole oikein, että muut hoitavat take away -paikkojen roskat ja haitat"

Syken vinkkien lisäksi vesistöihin voi vaikuttaa myös esimerkiksi vaatteiden materiaalivalinnoilla.

Vuoden turhakkeeksi valittu fleece on vain jäävuoren huippu – "Koko yhteiskunta myllyttää mikroroskaa"

Mökkeilijöiden kannattaa olla erityisen tarkkoja siitä, mitä aineita vesistön lähellä käyttää.

Näin peset maton marttojen oppien mukaan – pesuvesiä ei saa kaadella minne tahansa

Vältä myrkkymaaleja, kun kunnostat veneen pohjaa – sisävesillä maalit on kokonaan kielletty

Huolehdithan kaivosi kunnosta? Huolimattomuus voi pilata veden laadun ja aiheuttaa vatsataudin

Maa- ja metsätaloudessa vesiensuojeluun on viime vuosina alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tuottajajärjestöt julkaisivat vesiohjelman: Vesiensuojelussa tarvitaan valuma-aluekohtaisia ja tarpeen mukaan kohdennettuja toimia

Vesien nitraattipitoisuudet ovat pysyneet kurissa maatalousalueilla - Suomen sisävesistöjen, rannikkovesien ja pohjaveden nitraattipitoisuudet ovat yleisesti ottaen alhaisia verrattuna muihin Euroopan maihin

Metsätaloudessa suurin ravinnekuormitus tulee metsäojituksista.

Tutkija: Metsänomistajille myydään turhia ja liian järeitä ojituksia – jatkuva kasvatus paras ratkaisu suometsiin

Tutkijat erimielisiä suometsien ravinnevalumista – voivat kattaa jopa 30 prosenttia kaikesta ihmisten aiheuttamasta kuormituksesta

Tapio selvitti: Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelu hyvällä tasolla

Itämeren typpikuorman kasvu linkittyy turvemaiden ojituksiin

Arviot menivät uusiksi: Metsätalouden vesistöpäästöt ovat noin kaksinkertaiset aiemmin laskettuun verrattuna

Jätevedet rehevöittävät vesistöjä voimakkaasti jo pieninäkin määrinä. Siksi myös haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tulee olla kunnossa.

Sähkökäsittely poistaa jätevesistä lääkejäämät – mullistavaa ratkaisua kaupallistetaan Lappeenrannassa

Osa jätevesilaitoksista rehevöittää järviä – sisämaan puhdistamoilla ei ole velvollisuutta poistaa typpeä

Haitallisia aineita halutaan suitsia – kuusi kohdetta saa miljoonatukea hule- ja jätevesiensä käsittelyyn

Ulostevettä tulvi maastoon sadan säilöauton verran viikon päivät – jätevesiputkien korjausvelka ei lyhene lähiaikoina

Kunnat jättävät jätevesivuotoja ilmoittamatta ja viemäreitä korjaamatta — jäteveden ylivuoto sai tienoon haisemaan elokuun lopussa Sipoossa

Lue lisää

Järvellä paljon liikkuvat lähivesistön parhaita tuntijoita – uusi opas antaa neuvoja veden laadun seurantaan

Vesi on kodin suurin energiasyöppö – Osaatko säästää vettä ja siten ilmastoa?

Metsä ja vesi ovat Suomen aarteita

Suomi sai 12 miljoonaa euroa vesistöjen kunnostukseen