Ympäristö

Hyviä uutisia: Suomi kirinyt päästövähennyksissä yli odotusten ja luonnonsuojelun rahoitus on turvattu

Hallituksen puoliväliriihessä turvattiin luonnonsuojelun rahoitus sekä käynnistettiin Luontolahja-kampanja, joka tähtää 10 000 hehtaarin suojeluun.
Sanne Katainen
Ravinnevalumia Saaristomereen pyritään vähentämään niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission Helcomin pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä.

Hallitus tarkasteli puoliväliriihessään ilmastotyön etenemistä kohti hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Uutiset ovat hyviä. Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet odotettua nopeammin.

"Arvio lisäpäästövähennyksistä on kaventunut 11 megatonniin", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) iloitsee.

Taustalla on muun muassa veronkorotuksia fossiilisille energialähteille, mittavia raideinvestointeja, tukia öljylämmityksestä luopumiseen sekä ilmastorahaston perustaminen.

Suomi käyttää EU:n elpymispaketista puolet ilmastotoimiin. Ratkaisu leikkaa päästöjämme yli kuusi prosenttia. Mikkonen kiittää kuntia, yrityksiä, järjestöjä ja muita tahoja, jotka ovat lähteneet mukaan toteuttamaan hallituksen asettamia ilmastotavoitteita.

Puoliväliriihessä päätettiin vauhdittaa uusien hybridi- ja kaasuautojen suosimista työsuhdeautoina, siirtymistä pois öljylämmityksestä, energiaremontteja, merituulivoiman pilottihankkeita sekä selvittää kaukolämmön sähkökattiloiden veroalennusta. Myös maatalouden CAP-tukitoimien täytyy edistää ilmastotyötä.

Lisäksi selvitetään, paljonko Suomessa on tarjolla kestävää biopolttoainetta.

Riihessä turvattiin luonnonsuojelulain rahoitus sekä käynnistettiin Luontolahja-kampanja, jolla kannustetaan yksityisiä tahoja lahjoittamaan maitaan suojeluun, jolloin valtio suojelee vastaavan määrän. Tavoite on yhteensä 10 000 hehtaaria.

Ravinnevalumia Saaristomereen pyritään vähentämään niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission Helcomin pahimpien kuormittajien listalta vuoteen 2027 mennessä. Toimenpiteitä, kuten peltojen kipsikäsittelyä, tehdään jo.

Lue lisää

Ympäristöjärjestöt iloitsevat luonnonsuojelun lisärahasta mutta kirittävät turpeen polton lopettamista

Merimetsojen suojametsästys aloitettiin elokuun alussa sekä Saaristomerellä että Ahvenanmaalla

Saaristomeren särkisaalis tapissa, lahnan pyyntiä voisi vielä lisätä – pyynnin toivotaan jatkuvan, vaikka palkkioraha loppuu

Rankkasateet ja leuto talvi huuhtoivat ennätyksellisen paljon fosforia Lounais-Suomen pelloilta