Ympäristö

Kuluttajille myytävissä tuotteissa kasvuturpeesta luopuminen ei vaikuta välittömästi aliurakoitsijoihin – "Turvataan se, että kuivike- ja kasvuturpeessa muutos olisi rauhallisempi"

Ammattikäyttöön kasvipuutarhoille ja kuivikkeeksi eläintiloille myytävissä tuotteissa siirtymälle on annettu aikaa jopa 19 vuotta.
Johannes Tervo
Kuiviketurpeesta on saatu hyviä kokemuksia eläinten viihtyvyyden kannalta. Korvaavia materiaaleja tutkitaan jo Suomessa.

Muun muassa kasvualustoja valmistava Biolan Oy kertoo vähentävänsä turpeen osuutta tuotteissaan entisestään. Mullan pääraaka-aineena alalla yleisesti käytetyn turpeen osuus on yhtiön kuluttajatuotteissa enää alle puolet, eli suurin osuus tulee uusiutuvista tai kierrätysraaka-aineista.

Kierrätysraaka-aineita on hankittu 1980-luvulta asti muun muassa maataloudesta ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Turvetta korvataan uusiutuvalla rahkasammaleella.

Nyt ilmoitetulla muutoksella turpeen käytössä ei ole yhtiön mukaan vaikutuksia turvealiurakoitsijoiden tilanteeseen ainakaan lyhyellä aikavälillä.

"Enemmänkin näen niin, että Biolanin kehitystyö tuo myös heille mahdollisuuksia toimia jatkossa uudenlaisen toiminnan parissa", kehitysjohtaja Hannamaija Fontell sanoo MT:lle.

Fontellin mukaan muutos turvetuotannon alasajossa on ollut ennakoitua nopeampi, ja polttoturpeen tuotannon lasku iskee samalla kasvu- ja kuiviketurpeeseen.

"Niiden tuotanto kärsii samalla kun polttoturve mennyt alas, mikä on aiheuttanut huolta kasvihuone- ja maatalousyrittäjien parissa. Muutos voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti kuluttajatuotteissa. Näin turvataan se, että kuivike- ja kasvuturpeessa muutos olisi rauhallisempi", Fontell korostaa.

Hänen mukaansa sekä kasvu- että kuiviketuotteiden kehitys on vauhdissa ja uusia hankkeita lähdössä käyntiin. Tietojen saaminen vaatii kuitenkin oman aikansa.

Kasvutuotteissa tarvitaan kasvukausi ja riittävä määrä materiaalia hyvien tulosten varmistamiseksi.

Kesäkuussa käynnistyvät kuivikemateriaalien jatkokokeet Jokioisissa turvemateriaalia korvaavan Turveke-hankkeen yhteydessä yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa.

Uusia tutkimushankkeita on lähdössä käyntiin kuiviketuotteissa mahdollisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Rahkasammaleen kestävää käyttöä selvitetään Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeessa niin ikään Luken tutkijoiden kanssa.

Biolanin omilta ja ulkopuolisilta turvesoilta hankittava turvemäärä eri tuotteille on ollut kotimaassa yhteensä lähemmäs 250 000 kuutiota vuodessa.

Lue lisää:

"Hyssyttelyn aika on ohi, ja nyt on aika miettiä kestäviä ratkaisuja turpeen korvaamiseen" – Biolanin mullassa turve korvautuu rahkasammaleella ja kierrätysraaka-aineilla

Lue lisää

Turpeen käyttö vaakalaudalla – EU-säädös uhkaa kiristää kasvihuoneiden, Neovan ja koko Euroopan puutarha-alan rahoitusta, jos kohteiden luokittelua ei muuteta

Lukijalta: Turveyrittäjiä luvattiin auttaa, mutta mitään ei ole tapahtunut – Suomen omia luonnonvaroja ei saisi käyttää, mutta turhaa krääsää kuskataan Kiinasta yhä enemmän

Turvepäätöksissä oikeudenmukaisuus on kaukana

Luonnon monimuotoisuuden seurantaan kehitellään uusia keinoja – kaukokartoitus paljastaa muutokset kasvien kunnossa