Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Pumppaamalla järvi puhtaaksi? Lahti suodattaa rehevöityneen Kymijärven fosforivesiä hiekkakerroksen läpi – voisi toimia muuallakin

Fosforipitoinen suodatushiekka hyödynnetään maanparannusaineena, jolloin ravinteet eivät jää kiertämään vesistöihin.
Ismo Malin / Lahti
Lahdessa hiekkasuodattamo sieppaa noin 90 prosenttia sen läpi kulkevan veden fosforista.

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti puhdistaa rehevöitynyttä Kymijärveä suodattamalla sen syvänteiden ravinteikasta vettä hiekan läpi takaisin järveen. Hiekkasuodattimeen jää noin 90 prosenttia fosforista. Lisättyjä kemikaaleja ei tarvita.

Uudesta menetelmästä toivotaan apua muillekin rehevöityneille vesistöille. Suodattamalla voitaisiin putsata etenkin sisävesiä, jotka kärsivät sisäisestä kuormituksesta. Ilmiössä vesistön pohjasta vapautuu aikojen kuluessa kertynyttä fosforia, jolloin rehevöityminen jatkuu vaikkei uusia päästöjä enää tule.

Samanlaista menetelmää ei tiettävästi käytetä missään muualla.

“Yleensä järvien kunnostusmenetelmät pyrkivät vain pidättämään fosforin sedimentissä eli pohjassa. Toimet ovat usein tehottomia ja niiden vaikutukset väliaikaisia. Rehevissä oloissa fosfori kiertää ennen pitkää sedimentistä takaisin veteen”, kertoo Lahden vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin tiedotteessa.

Suodattamalla fosforia saadaan pois järvestä ja se alkaa muuttua karummaksi.

Perinteisissä alusveden puhdistuksissa syvänteiden fosforipitoinen vesi johdetaan alapuolisiin järviin, jolloin niiden kuormitus kasvaa. Lahdessa fosforipitoinen suodatushiekka hyödynnetään maanparannusaineena, jolloin ravinteet eivät jää kiertämään vesistöihin.

Kymijärven tilassa fosforinpoiston odotetaan näkyvän runsaan kymmenen vuoden kuluttua. Järvellä jatketaan myös hoitokalastuksia ja valuma-alueella tehtäviä vesiensuojelutoimia.

Sinilevistä kärsivä Kymijärvi on ryöstäytynyt ekologialtaan välttävään tilaan, sillä sen valuma-alueella sijaitsee runsaasti maa- ja metsätaloutta sekä kaatopaikka.

Kymijärven alusveden puhdistus alkoi vuonna 2018 Helsingin yliopiston pilottihankkeella, johon ympäristöministeriö myönsi hallituksen kärkihankerahoitusta. Vuonna 2020 Lahden kaupunki laajensi puhdistamoa Ely-keskuksen hankerahoituksella. Tänä vuonna ratkaisuja haetaan hiekkasuodattimen nopeaan tukkeutumiseen.

Lue lisää

Kaikkia vesiensuojelukeinoja tarvitaan

Houkutuskuvat vesille ja pillittämään

Saaristomeren ongelma-alueesta pyritään eroon tosissaan: Tuottajat ja viranomaiset kartoittavat yhdessä ravinnekuormituksen syyt ja keinot niiden poistamiseen

Soklin ikuisuuskaivos palautui valtiolle nimelliseen hintaan – riittääkö vielä usko? "Fosforia tarvitaan ruuantuotannossa"