Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Ultraääntä lähettävä lautta estää sinilevän massaesiintymät, mutta voi vaarantaa lammen planktonit

Kesän ajan Pieksämäellä tutkitaan ultraäänen vaikutusta luonnonveteen.
Kristiina Vuorio
Ultraääni vaikuttaa sinilevän eli syanobakteerien kaasurakkuloihin estäen suurten esiintymien muodostumisen.

Ahvenlammessa Pieksämäen Jäppilässä kelluu syyskuun loppuun asti ultraääntä lähettävä lautta.

Ultraääni estää sinileviä muodostamasta pintakukintoja vaikuttamalla niiden kaasurakkuloihin. Sillä ei kuitenkaan voida vaikuttaa sinileväkukintojen juurisyyhyn eli runsaaseen ravinnekuormitukseen.

"Nyt kuitenkin tutkitaan, voidaanko menetelmää jatkossa hyödyntää apuna rehevöitymisen haittojen torjunnassa muiden ravinnekuormitusta vähentävien toimenpiteiden ohella”, kertoo Laura Härkönen ympäristökeskuksesta.

Ahvenlampi valikoitui kokeilukohteeksi viime kesän voimakkaiden sinileväkukintojen takia. Lammessa uiminen jouduttiin sinilevän takia jopa kieltämään kokonaan.

UltraPlan-hankkeessa tutkitaan ultraäänen vaikutusta sinilevien lisäksi eläin- ja kasviplanktoneihin. Ultraäänen vaikutuksista luonnonvesiin ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa.

Joillakin ultraäänitaajuuksilla on laboratoriotutkimuksissa havaittu olevan haitallisia vaikutuksia vesistöjen kasvi- ja eläinplanktoneihin. Tutkimushankkeessa seurataankin vaikutuksia intensiivisesti.

Kasviplankton on merkittävä ravinnon lähde vesistöissä. Kaloille tärkeä ravinnonlähde eläinplankton säätelee kasviplanktonin määrää syömällä sitä.

Lue lisää

Sinilevätilanne on alkukesälle tyypillisellä tasolla – yksittäisiä havaintoja on tehty sekä järvissä että merellä

Pintavedet ovat Suomessa tavallista lämpimämpiä – uimarit saavat nauttia paikoin jopa yli 20-asteisesta vedestä

Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen, vaikka helteinen sää on lämmittänyt järviä

Suomalaisyritys aikoo tehdä Itämerta piinaavasta sinilevästä ja ravinteita sitovasta rakkohaurusta ison bisneksen – levistä saadaan muun muassa lääkkeitä ja elintarvikkeita