Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Ympäristö

Pohjoinen merijää sulaa vielä aiemmin luultuakin nopeammin

Päivitetyt lumensyvyyskartat tuplasivat tutkijoiden arvion arktisten rannikoiden merijään sulamisvauhdista.
Jonathan Nackstrand
Merijään paksuutta arvioidaan mittaamalla jään korkeus merenpinnasta.

Arktisen alueen rannikoiden merijää sulaa jopa kaksi kertaa aiemmin luultua nopeammin, kertoo tuore tutkimus. Brittiläisen University College London -yliopiston tutkimustulos on huolestuttava ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta.

Tulos eroaa aiemmista laskelmista, koska tutkijat käyttivät päivitettyjä lumensyvyyskarttoja.

Merijään paksuutta arvioidaan mittaamalla jään korkeus merenpinnasta. Mittaamisessa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että lumipeite painaa jäätä alaspäin. Tutkijat ovat käyttäneet tähän asti laskelmissaan 20 vuotta vanhaa arktisen alueen lumensyvyyskarttaa, jossa eivät näy ilmastonmuutoksen tuoreimmat vaikutukset.

"Koska merijään muodostuminen on siirtynyt koko ajan myöhemmäksi, lumella on vähemmän aikaa kertyä jään päälle", kertoi tutkimusta yliopistossa johtanut Robbie Mallett.

"Laskelmamme ottavat ensi kertaa huomioon lumikerroksen paksuuden vähenemisen ja antavat ymmärtää, että merijää ohenee nopeammin kuin luulimme."

Tutkimuksen mukaan merijää suli rannikkoalueilla 70–100 prosenttia nopeammin kuin aiemmin on ajateltu.

Uusien tutkimustulosten toivotaan auttavan tulkitsemaan satelliittien tuottamaa tietoa aiempaa paremmin ja kehittämään tarkempia ennustemalleja ilmastonmuutoksesta.

Arktisen alueen jääpeite on kriittinen ilmaston lämpenemisen hillitsemisen kannalta, sillä se estää merta lämmittämästä ilmakehää talvisin ja suojaa merta auringonpaisteelta kesäisin. Viime vuosikymmeninä alue on lämmennyt kolme kertaa maapallon keskiarvoa nopeammin, ja pohjoisten napaseutujen jää on sulanut huolestuttavalla tavalla.

Lue lisää

Suomalaisraportti: Ilmastonmuutoksen aiheuttama muuttoliike liittyy tulvien ja hirmumyrskyjen kaltaisiin katastrofeihin – viljelyolojen heikentyminen ei vielä vaikuta yhtä voimakkaasti

Ruuan hintapaine korostaa kotimaista

Hirvikannat kasvussa, pahimmillaan hirvieläimet uhkaavat luonnon monimuotoisuutta

Ilmasto lämpenee ja metsän kasvu kiihtyy