Ympäristö

Kalastajien mitta täyttyi: jättivät ely-keskuksen lupakäsittelystä kantelun oikeuskanslerille – merimetsoja koskevien poikkeuslupien käsittelyaika on kestänyt 8–10 kuukautta tai pitempään

Tanskassa samankaltaisten lupa-asioiden käsittely ja lupaharkinta kyetään tekemään alle viikossa. Ruotsissa asian käsittelyyn kuluu tyypillisesti vain parista viikosta kolmeen kuukauteen.
Ari Isosalo
Varsinais-Suomen ely-keskus myönsi maaliskuussa Paraisille luvan 200 merimetson ampumiseen elokuussa. Lupakäsittely kesti 10 kuukautta. Kuvituskuva merimetsokoloniasta.

Kalatalousalueet ja kalastajaliitot ovat jättäneet oikeuskanslerin virastolle kantelun Varsinais-Suomen ely-keskuksesta. Syynä ovat poikkeuslupien pitkät käsittelyajat koskien merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamista.

Tiedotteessa kerrotaan, että kevään kuluessa monen kalatalousalueen, kalastajien yhdistyksen ja kalastusseuran kärsivällisyys on loppunut ja mitta täyttynyt Pohjanmaalla sekä Turun seudulla, koska lupien käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi.

"Viime aikoina poikkeuslupahakemusten käsittely on tyypillisesti kestänyt 8–10 kuukautta. Osalla hakemuksia toteutunut käsittelyaika on kuitenkin ollut jopa edellä mainittua huomattavasti pitempi."

Kantelussa kiinnitetään huomiota erääseen hakemukseen, joka jätettiin ely-keskukselle jo toukokuussa 2016 ja johon saatiin ensimmäinen päätös heinäkuussa 2017. Tästä päätöksestä hakija valitti Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi asiasta oman päätöksensä helmikuussa 2020.

Hallinto-oikeus palautti päätöksellään asian uudelleen käsiteltäväksi Varsinais-Suomen ely-keskukseen. Asian käsittely on tähän mennessä kestänyt runsaat viisi vuotta. Tästä ajasta asia on ollut vireillä ely-keskuksessa yli kaksi vuotta. Lupaviranomainen ei ole kyennyt toistaiseksi ratkaisemaan asiaa ja antamaan päätöstänsä.

Poikkeuslupien hidas lupakäsittely mahdollistaa merimetson aiheuttamien vahinkojen ja haittojen kärjistymisen ja pahenemisen, todetaan tiedotteessa.

Tanskassa samankaltaisten lupa-asioiden käsittely ja lupaharkinta kyetään tekemään alle viikossa. Ruotsissakin samankaltaisen asian käsittelyyn kuluu tyypillisesti vain parista viikosta kolmeen kuukauteen.

Vuonna 2017 tehtiin samankaltainen kantelu oikeuskanslerin virastoon poikkeusluvan pitkästä käsittelyajasta. Apulaisoikeuskansleri totesi tällöin ratkaisussaan, että käsittelyaika kantelussa esitetyssä yksittäisessä tapauksessa oli ollut kohtuuttoman pitkä.

Tämän tuloksena ympäristöministeriötä kehotettiin varmistamaan vastuullisen ely-keskuksen henkilöresurssien riittävyys, jotta lupaviranomainen kykenee poikkeusluparatkaisujen tekemiseen nopeasti kohtuullisessa ajassa.

"Tästä huolimatta, luvanhakijan näkökulmasta katsottuna, ei poikkeuslupakäsittely ole muuttunut tehokkaammaksi tai nopeutunut. Pikemminkin se on hidastunut ja nykytilanteessa vaarantaa hakijan oikeusturvan eikä täytä periaatetta, jonka mukaan jokaisen tulisi saada asiansa käsiteltyä viivytyksettä hakemusasioissa."

Kantelun ovat allekirjoittaneet: Eteläisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue, Kristiinankaupungin–Isojoen kalatalousalue, Merenkurkun kalatalousalue, Paraisten–Nauvon kalatalousalue, Oravaisten kalastusseura, Intresseföreningen för en levande skärgård, Turunmaan kalastajaliitto, Pohjanmaan kalastajaliitto, Österbottens svenska producentförbund.

Lue lisää:

Valkoposkilupien käsittely kestää tänä keväänä tavallista pitempään – vielä ei ole tehty yhtään päätöstä, vaikka ensimmäiset hakemukset on jätetty joulukuussa

Ely-keskus myönsi luvan 200 merimetson ampumiseen Paraisilla, hakemuksen käsittelyaika oli kymmenen kuukautta – "Hakijan näkökulmasta liian pitkä aika"

Valkoposkien varalle on vireillä niin paljon poikkeuslupahakemuksia, että niitä ei välttämättä ehditä käsitellä ennen kevättä

Lue lisää

Hallinto-oikeus hylkäsi Luonnonsuojeluliiton valituksen Pirkanmaalle myönnetyistä karhuluvista – valittajat pettyivät oikeuden tulkintaan

Viljelijöillä on keinot ja yhteisymmärrys valkoposkiongelman hoitoon – Varsinais-Suomen ely-keskukselta odotetaan tukea ratkaisulle

Karhujahti on kestänyt nyt viitisen viikkoa ja saaliiksi on saatu 349 kontiota – "Metsästys saattaa pysäyttää karhukannan kasvun, mutta se ei leikkaa kannan kokoa"

Susivahinko aiheuttaa lampurille jatkuvan pelon tunteen – "Perustuslain mukaan ihmisten turvallisuus, omaisuuden ja elinkeinon suoja olisivat turvattuja, mutta ei siltä tunnu"